Ulazni račun s prijenosom porezne obveze

Zaglavlje Ulaznog računa unosimo prema uputi. 

Kod unosa takvog ulaznog računa bitno je da odaberemo rashod koji ima uključenu opciju Samooporezivanje

Ako još nemamo unesen takav rashod s kontom troška koji nam je potreban, njega možemo dodati direktno iz ulaznog računa klikom na ikonu + pored polja rashod. 

Odabirom takvog rashoda program će PDV obračunati na iznos računa, a račun će se upisati i u knjigu URA i u knjigu IRA. U PDV obrascu račun će se prikazati u poljima II.3. i III.3.

 

U ovoj uputi