Najčešće greške kod uvoza JOPPD obrasca na Poreznu

U nastavku donosimo najčešće greške kod uvoza xml datoteke JOPPD obrasca na Poreznu. 

Popis grešaka odnosi se na popunjavanje općih podataka za xml shemu, ne na specifičnosti pojedinog obračuna i/li vrste isplate. U takvim primjerima potrebno je sukladno opisu greške provjeriti postavke obračuna i odabrane vrste isplate. Ako ne uspijete naći razlog pojavljivanja greške, slobodno nas kontaktirajte putem zahtjeva za pomoć, a kako bi provjera bila brža, molimo vas da u privitak zahtjeva dodate screenshot i xml datoteku koju ste uvozili na Poreznu.

Napomena: u primjerima grešaka za podatak column upisane su oznake XXXX jer se taj podatak razlikuje od obrasca do obrasca.

 1. Tehnički detalji
  Error at line 1, column XXXX - Element '{http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacJOPPD/v1-1}StranaB' cannot be empty according to the DTD/Schema.

  Ova greška prikaže se ako na postavkama djelatnika nisu odabrane općina radnog mjesta i općina stalnog boravka.
  Kako biste navedeno ispravili, potrebno je otkazati JOPPD obrazac, zatim i pripadajući obračun plaće i urediti podatke na postavkama djelatnika. Podatke je moguće urediti unutar samog obračuna plaće i, u tom slučaju potrebno ih je urediti i na postavkama djelatnika kako bi se na sljedećim obračunima ispravno formirao obrazac ili možete napraviti promjenu na postavkama djelatnika pa ga na obračunu plaće obrisati i ponovno dodati. Više o memoriranju podataka o djelatnicima na pojedinom obračunu plaće pročitajte OVDJE.

 2. Tehnički detalji
  Error at line 1, column XXXX - 'XXXXXXXXXX ' violates pattern constraint of '\d{11}'. The element '{http://e-porezna.porezna-uprava.hr/sheme/zahtjevi/ObrazacJOPPD/v1-1}P4' with value ''XXXXXXXXXX' failed to parse.

  Ova greška javlja se ako na postavkama djelatnika OIB nije unesen ispravno - unesen je s manje znamenaka od 11 ili je nakon unosa OIBa unesen i razmak.


  Kako biste pronašli o kojem je djelatniku riječ, znamenke (koje su u opisu greške umjesto oznaka XXXXXXXXXX iz primjera) možete kopirati u šifrarnik djelatnika i klikom na Uredi provjeriti unos u polju OIB. Ispravak je moguće napraviti kao u primjeru 1.


 3. Tehnički detalji
  Error at line 1, column XXXX - 'XX' violates enumeration constraint of '0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0071 0072 0073 0081 0082 0083 0084 0086 0087 0088 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0101 0102 0103 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0301 0302 0303 0321 0322 0323 0331 0332 0333 0334 0335 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0501 0502 0503 0504 0505 1001 1002 1003 1004 1005 1006 2001 2002 3001 3002 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 40

  Ova greška javlja se ako prilikom unosa vrste isplate na kojoj se ručno upisuje šifra primitka / obveze doprinosa / stjecatelja nije upisana četveroznamenkasta oznaka sukladno JOPPD šifrarniku za primitke / obveze doprinosa / stjecatelja. Primjer:

  Kako biste navedeno ispravili, potrebno je otkazati JOPPD obrazac i pripadajući obračun plaće te na djelatniku na kojem je odabrana vrsta isplate na kojoj se ručno unosila šifra primitka / obveze doprinosa upisati ispravnu šifru. Druga opcija je ručno uređivanje retka JOPPD obrasca preko opcije Redovi JOPPD. U tom slučaju nije potrebno otkazivati obračun plaće, već samo JOPPD obrazac.

 4. Upozorenje kod provjere
  XXXXXXXXXX RL_B121_3 Za oznaku primitka, iznos u koloni 12.1 mora biti jednak umnošku osnovice za obračun doprinosa i propisane stope MO I stupa
  XXXXXXXXXXX RL_B122_4 Za oznaku primitka, iznos u koloni 12.2 mora biti jednak 0,00


  Ovo upozorenje odnosi se na drugi stup mirovinskog, odnosno znači da je djelatniku obračunat MIO II, a da djelatnik nije obveznik drugog stupa.

  Kako biste navedeno ispravili, na postavkama djelatnika potrebno je isključiti kvačicu na polju Doprinos za mirovinsko II. stup.


  Je li djelatnik obveznik MIO II stupa možete provjeriti na stranicama REGOS-a pomoću FINA e-kartice i čitača na OVOJ poveznici, a ispravak u programu moguće je napraviti kao u primjeru 1.
U ovoj uputi