Pregled po državama stranaka

Pregled po državama stranaka pregled je svih država stranaka koje su odabrane na izlaznim računima sa zbirnim podatkom o vrijednosti za svaku državu u tekućoj poslovnoj godini.

Pregled možemo dodatno ograničiti s više kriterija:

  • država
  • analitika
  • datum prometa
  • numeracija

Podaci se prikažu samo za države za koje u traženom razdoblju ima evidentiran promet.

Klikom na pojedinu državu prikaže se popis računa koji su izdani strankama iz odabrane države.

Na naprednoj pretrazi izlaznih računa dodano je novo polje Država. Na padajućem izborniku potražimo željenu državu, a odabirom države program prikaže sve izlazne račune u tekućoj poslovnoj godini na kojima je stranka iz odabrane države.

U ovoj uputi