Kako na konačnom računu povezati predujam iz prethodne godine?

Ako izlazni račun za predujam nije izdan u Minimaxu ili je prenesen početnim stanjem, na konačnom računu nije moguće povezati račun za predujam preko polja Veza za predujam kako inače funkcionira izdavanje konačnog računa na temelju predujma u Minimaxu.

Kako bi se u tom slučaju na konačnom računu predujam uzeo u obzir, račun unosimo na način da unesemo artikl predujam s količinom u minus i upišemo iznos predujma koji želimo uvažiti te nakon toga unosimo stvarni artikl.

  1. Unesemo artikl tipa Predujam i u dijelu Količina unesemo količinu u minus, iznos predujma i redak spremimo.
  2. Nakon toga na računu unesemo stvarni artikl i račun ispostavimo.


U ovoj uputi