Postavke ispisa - izdana narudžba

Postavke za ispis Izdane narudžbe uređujemo:

 • u izborniku > Postavke organizacije > Ispisi
 • na Poslovanje > Izdane narudžbe 

Uređivanje u izborniku > Postavke organizacije > Ispisi

 1. Odaberemo gumb za postavke organizacije .
 2. Kliknemo na Ispisi.
 3. Izaberemo Izdana narudžba.

U postavkama ispisa izdane narudžbe uređujemo:

 • Opće postavke
 • Zaglavlje dokumenta
 • Adresa
 • Dodatni opisi
 • Potpis
 • Podnožje dokumenta
 • Terminologija i prijevodi
 • Ostale postavke

O uređivanju gore navedenih postavki ispisa možete pročitati u Općim postavkama ispisa.

Ostale postavke

Program Minimax nudi mogućnost da postavimo ostale postavke za ispis izdane narudžbe. Pojedine postavke uključimo tako da označimo kvadratić pored postavki:

Ispis koda artikla - kod ispisa dokumenta se u redu kod naziva artikla u zagradi ispiše i kod artikla. Ako artikl nema kod on se neće ispisati.

Ispis rednog broja retka - kod ispisa dokumenta redovi artikala su numerirani rednim brojevima

Ispis nabavne cijene - na dokumentu će se ispisati cijena

Ispis popusta i vrijednosti - na ispisu dokumenta ispisat će se popust; podatak je moguće uređivati samo ako je uključena opcija za ispis nabavne cijene

Ispis web adrese Minimax - na dnu otpremnice ispiše se web adresa www.minimax.hr

Svaku unesenu promjenu na ispisu možemo pregledati klikom na gumb Osvježi.

Ako promijenimo postavke ispisa otpremnice, promjena će biti vidljiva na novim dokumentima.

Ako želimo da se promjena vidi i na potvrđenim dokumentima, moramo otkazati izdavanje tog dokumenta i ponovno ga ispostaviti. Prilikom ispisa program će poštivati nove postavke ispisa.

Uređivanje ispisa izdane narudžbe direktno u dokumentu

Postavke ispisa izdane narudžbe možemo urediti klikom na Pretpregled na Uredi opće postavke ili klikom na + Novi ispis možemo otvoriti novi ispis za izdane narudžbe.

U ovoj uputi