Postavke ispisa - izdana narudžba

Postavke za ispis Izdane narudžbe uređujemo:

 • u izborniku > Postavke organizacije > Ispisi
 • na Poslovanje > Izdane narudžbe 

Uređivanje u izborniku > Postavke organizacije > Ispisi

 1. Odaberemo gumb za postavke organizacije .
 2. Kliknemo na Ispisi.
 3. Izaberemo Izdana narudžba.

U postavkama ispisa izdane narudžbe uređujemo:

 • Opće postavke
 • Zaglavlje dokumenta
 • Adresa
 • Dodatni opisi
 • Potpis
 • Podnožje dokumenta
 • Terminologija i prijevodi
 • Ostale postavke

O uređivanju gore navedenih postavki ispisa možete pročitati u Općim postavkama ispisa.

Ostale postavke

Program Minimax nudi mogućnost da postavimo ostale postavke za ispis izdane narudžbe. Pojedine postavke uključimo tako da označimo kvadratić pored postavki:

Ispis koda artikla - kod ispisa dokumenta se u redu kod naziva artikla u zagradi ispiše i kod artikla. Ako artikl nema kod on se neće ispisati.

Ispis rednog broja retka - kod ispisa dokumenta redovi artikala su numerirani rednim brojevima

Ispis popusta - na ispisu dokumenta ispisat će se popust

Ispis web adrese Miniax - na dnu otpremnice ispiše se web adresa www.saop.hr/minimax 


Svaku unesenu promjenu na ispisu možemo pregledati klikom na gumb Osvježi.

Ako promijenimo postavke ispisa otpremnice, promjena će biti vidljiva na novim dokumentima.

Ako želimo da se promjena vidi i na potvrđenim dokumentima, moramo otkazati izdavanje tog dokumenta i ponovno ga ispostaviti. Prilikom ispisa program će poštivati nove postavke ispisa.

Uređivanje ispisa izdane narudžbe direktno u dokumentu

Postavke ispisa izdane narudžbe uređujemo klikom na karticu Pretpregled izdane narudžbe

 • u izborniku Poslovanje > Izdane narudžbe prilikom unosa izdane narudžbe

Uređujemo postojeće postavke, ili klikom na Novi ispis pripremimo novi ispis izdane narudžbe.

U ovoj uputi