KIR - mogućnost unosa poreza (atipični PDV)

U modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka (KIR) kod organizacija koje su atipični porezni obveznici na unosu knjiženja omogućen je unos poreza ako je odabrana stranka iz EU ili 3. zemalja.

Na taj je način omogućen unos podataka o PDV-u i automatsko evidentiranje knjiženja u polje I.5 i/li I.9 na PDV obrascu.

Ostale postavke za evidenciju računa i knjiženja u obračun PDV-a po poljima možete pronaći u dokumentu na OVOJ poveznici.

U ovoj uputi