Uređivanje pristupa do pojedinih organizacija

Korisniku možemo ograničiti pristup do pojedinih organizacija koje odaberemo i to do svih modula sa svim pravima koje ne možemo ograničavati.

  1. Administrator pretplatnika u  Minimax u na ulaznoj stranici odabere Pretplatnik > Korisnici.
  2.  Na popisu se prikažu svi korisnici pretplatnika.
  3. Izaberemo korisnika kojem želimo promijeniti pristup do organizacije i odaberemo Organizacije.
  4. Omogućimo pristup do pojedine organizacije (uključivanjem kvačice) ili onemogućimo pristup (maknemo kvačicu).
  5. Kada se korisnik ponovno prijavi u sustav, vidjet će na popisu organizacije do kojih ima dodijeljen pristup.
U ovoj uputi