Uređivanje pristupa do pojedinih organizacija

Korisnik ima pristup organizacijama koje odredimo i svim modulima sa svim pravima koje administrator pretplatnika može urediti i ograničiti ako je potrebno. Prava korisnika moguće je urediti prema OVOJ uputi.

  1. Administrator pretplatnika u Minimaxu na ulaznoj stranici odabere Moj profil > Korisnici.
  2. Na popisu se prikažu svi korisnici pretplatnika.
  3. Odaberemo korisnika za kojeg želimo urediti pristup do organizacije i odaberemo Organizacije.
  4. Omogućimo pristup do pojedine organizacije (uključivanjem kvačice) ili onemogućimo pristup (maknemo kvačicu).
  5. Kada se korisnik ponovno prijavi u sustav, vidjet će na popisu organizacije do kojih ima dodijeljen pristup.
U ovoj uputi