Edukacija za licencu Maksi računovodstvo (video)

00:00 Uvod

00:26 Početni zaslon

00:50 Dodavanje nove organizacije 

02:09 Dodavanje organizacije koja je obrtnik obveznik poreza na dobit

02:31 Dodavanje organizacije koja je paušalni obrtnik

02:50 Statistika

03:20 Automatski obračun računovodstvenih usluga

05:32 Grafički prikazi 

08:52 POSTAVKE

09:07 Postavke organizacija

11:08 IBAN organizacije

12:01 Razdoblja za PDV

13:20 Dio PDV-a koji se odbija (odbitni udio PDV-a)

13:55 Pokazatelji

15:25 Razdoblja za Intrastat

16:35 Zadaci

17:02 Prečice

17:16 Uvoz podataka (XML)

17:39 Povijest

17:54 Dokumenti

18:07 Zadaci

18:30 Postavke ispisa

26:02 Numeracija dokumenata

30:07 Uvoz podataka (Excel)

31:19 ŠIFRARNICI

31:31 Stranke

34:56 Djelatnici

40:45 Artikli

43:38 Cjenici

44:49 Konta

46:59 Automatska konta

47:09 Rashodi

49:02 Analitike

49:51 Kamatne stope

51:00 Tečajevi

51:20 Amortizacijske skupine

52:38 Lokacije  

53:06 Primici i izdaci

54:03 Putni troškovi

54:45 Skladišta

56:09 Nazivi kontakata

56:29 Poslovnica

57:20 Fiskalna blagajna

58:01 Stope PDV-a

59:03 POSLOVANJE

59:06 Izlazni računi

59:56 Ulazni računi

01:10:13 Službena putovanja

01:18:25 Otvorene stavke

01:26:16 Obračun kamate

01:28:16 Zalihe

01:28:56 Ponude

01:29:38 Blagajna

01:33:29 Pokazatelji

01:34:15 Primljene narudžbe

01:35:07 Izdane narudžbe

01:35:20 Radni nalozi

01:35:43 Intrastat izvještaj

01:36:34 KNJIGOVODSTVO

01:36:54 Jednostavno knjigovodstvo

01:39:35 Glavna knjiga

01:46:40 Knjiženje izlaznih račun i utržaka

01:55:06 Obračun PDV-a

01:59:39 Osnovna sredstva

02:06:11 Godišnje obrade

02:14:07 Statistički izvještaji

02:15:35 Porez na potrošnju

02:18:07 BANKA

02:18:18 Nalozi za plaćanje

02:22:10 Bankovni izvaci

02:27:26 PLAĆE

02:27:31 Obračun plaća

02:35:57 Obračun ostalih osobnih primitaka

02:37:51 JOPPD

02:39:31 PRETINAC ZA DOKUMENTE, KORISNIČKA PODRŠKA, UPUTE

02:39:36 Pretinac za dokumente

02:46:03 Odabir organizacije

02:46:17 Postavke profila, licence i korisnici

02:50:00 Sistemske obavijesti

02:50:36 Upute i zahtjev za pomoć (korisnička podrška) 

U ovoj uputi