Uvoz datoteke s bankovnim izvadcima u Minimax

Datoteku s bankovnim izvatcima imamo spremljenu na računalu.

  1. U izborniku Banka odaberemo Bankovni izvaci.
  2. Odaberemo Uvoz. Izvatke možemo uvoziti samo u podatkovnom standardu ISO SEPA XML (camt.053).
  3. Kliknemo na pretraži i potražimo datoteku s izvacima koju smo pripremili u Internet bankarstvu i zatim kliknemo Uvoz izvatka.
  4. Na popisu se prikaže toliko izvadaka koliko smo ih označili Internet bankarstvu i spremili u datoteku.
  5. Predloške izvadaka spremimo klikom na Uvoz (opis na gumbu ovisi o vrsti datoteke).
  6. Predlošci izvadaka prikažu se na popisu bankovnih izvadaka i možemo ih urediti.
U ovoj uputi