Određivanje prava korisnicima pretplatnika i korisnicima organizacije

U Minimaxu postoje dvije vrste korisnika koji su vezani na različite vrste licenca. Prije određivanja prava korisniku, on mora biti registriran u sustav Minimax prema uputi Registracija novog korisnika.

Licence Maksi računovodstvo
Sve ostale licence
Korisnici pretplatnika
(najčešće su to radnici u računovodstvenom servisu)
Korisnici organizacije
(najčešće su to poduzetnik i njegovi zaposlenici)

Licence Maksi Računovodstvo odabire računovodstveni servis ili organizacija koja vodi knjigovodstvo za više organizacija.

Korisnike servisa dodamo među Korisnike platitelja.

Broj licenca znači broj istovremenih pristupa od strane korisnika platitelja.

Licencu Mini Računovodstvo odabire organizacija koja će sama voditi poslovanje i knjigovodstvo.

Licence Poslovanje odabire organizacija koja će biti povezana s računovođom koji već ima licencu Maksi Računovodstvo.

Korisnike dodamo među Korisnike organizacije.

Svaki korisnik platitelja automatski ima prava za sve obrade (svi moduli zajedno s knjiženjima). Prava korisnika platitelja možemo ograničiti na pojedine module ili samo preglede podataka.

Za svakog korisnika platitelja možemo odrediti kojim će organizacijama imati pristup. Dodavanjem nekog korisnika među korisnike platitelja isti neće dobiti automatski pristup svim organizacijama platitelja, već mu posebno moramo odrediti dostup pojedinim organizacijama.

Dodavanje novog korisnika platitelja samo po sebi ne zahtijeva novu licencu i ne povećava cijenu licence. Jedna licenca znači jedan istovremeni pristup korisnika platitelja.

Ako će novi korisnik pristupati istovremeno kada i postojeći, tada trebamo povećati broj istovremenih pristupa što utječe na cijenu licenci.

Za korisnike organizacije možemo odrediti kojim modulima imaju pristup, koje podatke mogu pregledavati, unositi ili obrađivati.

Korisnici organizacije povezani su s dodatnom licencom (licenca organizacije) koja znači jedan istovremeni pristup korisnika organizacije.

Ako organizacija već ima bar jednu licencu organizacije i dodajemo joj novoga korisnika koji neće pristupati organizaciji istovremeno kada i postojeći korisnik, tada nije potrebno dodavati novu licencu.


Isti korisnik ne može istovremeno biti korisnik pretplatnika i korisnik organizacije.

Primjeri

Mi smo računovodstveni servis i pretplatnik smo licence Maksi Računovodstvo.

 1. Svojoj djelatnici želimo omogućiti pristup pojedinim organizacijama (klijentima) sa svim pravima. Imamo jednu licencu, a nova će radnica knjižiti u popodnevnim satima kada Minimaxu neće nitko drugi pristupati.
  • Djelatnicu ćete dodati kao korisnika pretplatnika i odredit ćete kojim organizacijama može pristupati. Kod tih organizacija imat će pristup do svih modula i sva prava uključujući i knjiženje.
  • Nije potrebno dodavati nove licence.
 2. Svojoj djelatnici želimo omogućiti pristup pojedinim organizacijama sa svim pravima. Imamo jednu licencu, a nova će djelatnica knjižiti istovremeno kada i postojeći korisnik.
  • Djelatnicu ćete dodati kao korisnika pretplatnika i odredit ćete kojim organizacijama može pristupati. Kod tih organizacija imat će pristup do svih modula i sva prava uključujući i knjiženje.
  • Potrebno je dodati još jednu licencu / istovremeni pristup.
 3. Svojem klijentu želimo omogućiti pristup njegovoj organizaciji da može unositi izlazne račune i putne naloge.
  • Korisnika tj. korisnike (direktor, tajnica) dodate u korisnike organizacije.
  • Ako organizacija nema ni jednu licencu, morate joj dodati barem jednu od licenci poslovanja. Odaberete toliko licenci koliko će biti istovremenih pristupa korisnika te organizacije.
  • I vi ćete istovremeno imati pristup toj organizaciji jer kao servis imate licencu Maksi Računovodstvo.


Mi smo organizacija (trgovačko društvo, obrtnik) i pretplatnik smo licence Mini Poslovanje.

 1. Želimo omogućiti pristup podacima svojim zaposlenicima, imamo jednu licencu i radnici neće ulaziti u program istovremeno.
  • Svoje radnike dodate među korisnike organizacije. Svakom korisniku možete odrediti (različita) prava za pristup podacima.
  • Nije potrebno dodavati nove licence.
 2. Želimo omogućiti pristup podacima svojim zaposlenicima, a više će radnika pristupati programu istovremeno.
  • Svoje radnike dodate među korisnike organizacije. Svakom korisniku možete odrediti (različita) prava za pristup podacima.
  • Potrebno je odabrati toliko licenci koliko će biti istovremenih korisnika.
 3. Želimo omogućiti pristup podacima radnici u poduzeću, ali ne želimo da vidi podatke o plaćama i druge osjetljive podatke.
  • Radnicu možete dodati među korisnike organizacije i odrediti kojim podacima neće imati pristup, koje podatke može unositi ili samo pregledavati.
  • Potrebno je dodati licencu organizacije koja omogućuje (neistovremeni) pristup više različitih korisnika organizacije i svima možete odrediti prava.

Imamo licencu Mini Računovodstvo i željeli bismo omogućiti pristup podacima vanjskom računovodstvenom servisu. Servis će povremeno kontrolirati podatke i pripremati izvještaje.

 1. Ako računovodstveni servis koristi Minimax i ima licencu Maksi Računovodstvo, tada korisnika računovodstvenog servisa dodate među korisnike platitelja. Time će automatski imati prava za sve obrade.
 2. Taj pristup ni poduzetnika ni računovodstveni servis ništa dodatno ne košta!
 3. Ako računovodstveni servis NE koristi Minimax, tada dodate korisnika računovodstvenog servisa među korisnike organizacije. Za istovremeni pristup računovođe potrebno je povećati broj licenci.
U ovoj uputi