Dodavanje dokumenta / privitka - otvorene stavke, osnovna sredstva, plaće

U modulu otvorenih stavki, osnovnih sredstava i plaća omogućeno je dodavanje dokumenta.

  • u otvorenim stavkama na bilateralnim kompenzacijama (polje se prikaže tek na spremljenoj kompenzaciji)
  • na unosu osnovnog sredstva 
  • na obračunu plaća na pregledu svih obračuna

Dokumenti dodani kao privitak u ovim modulima će se, kao i ostali dodani dokumenti u programu, pripremiti kao dio elementa arhive.

U ovoj uputi