Kontakti stranaka

Unesene kontakte stranaka možemo pregledavati preko izbornika Šifrarnici > Stranke > Kontakti.

U izborniku kontakata su prikazani preuzeti kontakti koji su upisani u šifrarniku stranaka. U slučaju da kod stranke nemamo dodan niti jedan kontakt, stranka se u izborniku kontakata neće prikazati.

Kontakt dodamo u šifrarnik stranaka tako da idemo na uređivanje stranaka i kod stranke unesemo kontakt.

Dodatno prikaz kontakata možemo ograničiti po:

  • Stranci
  • Imenu i prezimenu
  • Nazivu kontakta
  • E-pošti
  • Napomeni i
  • po kontaktima klijenata koji su u upotrebi

Izvod podataka u excel tablicu:

  1. Pripremimo željeni popis kontakata.
  2. U desnom kutu odaberemo zapis Izvoz tablice.
  3. Tablicu otvorimo u excel dokumentu.
U ovoj uputi