Kako mogu provjeriti broj knjiženja i temeljnica za određeno razdoblje?

Ukoliko trebamo podatak o broju knjiženja ili o broju temeljnica za određeno razdoblje, te podatke možemo potražiti u Glavnoj knjizi u Dnevniku.

Idemo na Knjigovodstvo > Glavna knjiga i kliknemo na Dnevnik knjiženja.

  1. Temeljnice – unesemo datume za razdoblje od - do kojeg želimo napraviti ispis.
  2. Knjižene – dodatno se možemo ograničiti po datumu kada je temeljnica knjižena (zadnje promijenjena).
  3. Vrsta temeljnice – ograničenje po vrsti temeljnice: financijska temeljnica, ulazni račun, izlazni račun… Ukoliko ostavimo prazno obuhvatit će sve vrste temeljnica.
  4. Samo potvrđene - ako maknemo kvačicu kod te postavke ispis će sadržavati i temeljnice koje su predlošci, inače temeljnice koje su predlošci ispis ne obuhvaća.
  5. Podaci o knjiženju – ukoliko želimo ispisati podatke o korisniku koji je unio temeljnicu i vrijeme unosa dodamo kvačicu.
  6. Upisao/popravio – dodatno ograničimo ispis dnevnika po unosima određenog korisnika. (Ova se mogućnost prikaže tek ako uključimo Podaci o knjiženju.) 

Kada unesemo parametre traženja, možemo odabrati ispis dnevnika temeljnica (klik na Ispiši dnevnik temeljnica) ili dnevnika razdoblja (klik na Ispiši dnevnik razdoblja).

Razlika između dnevnika temeljnica i dnevnika razdoblja je u tome da dnevnik temeljnica sadrži ispis knjiženja odvojen po temeljnicama, a dnevnik razdoblja sadrži podatak o opisu temeljnice kod pojedinog knjiženja.

Podatak o broju temeljnica i broju knjiženja za odabrano razdoblje dobijemo na kraju oba ispisa.

U ovoj uputi