Knjižno odobrenje (storno) ulaznog računa

Knjižno odobrenje ulaznog računa pripremimo u izborniku Poslovanje > Ulazni računi ili preko temeljnice ulaznih računa u Knjigovodstvo > Glavna knjiga

Knjižno odobrenje ulaznog računa u izborniku Poslovanje > Ulazni računi

  1. Unesemo ulazni račun kao i obično.
  2. U polju iznos računa upišemo negativni predznak.
  3. Ispunimo obvezne podatke na računu.
  4. U polju Plaćanje odaberemo Zatvaranje.
  5. U polju S računom odaberemo račun koji želimo stornirati.
  6. Program predlaže iznos osnove PDV-a za pojedine rashode koji mogu imati takvu negativnu vrijednost.
  7. Spremimo redak i potvrdimo račun.
  8. Program pripremi temeljnicu s knjiženjima u dvojnom knjigovodstvu i upiše podatke u PDV evidenciju.
  9. Program samostalno ispravi otvorenu stavku i nalog za plaćanje (ako smo ga pripremili prilikom knjiženja prethodnog ulaznog računa).


Preko temeljnice UR u Knjigovodstvo > Glavna knjiga

Unesemo temeljnicu ulazni računi (UR) i u podacima za PDV,  u polju Osnovica upišemo iznos s negativnim predznakom (na temelju tog zapisa podaci se zapišu u evidencije PDV-a). Unesemo konto troška za protuknjiženje i kliknemo Sačuvaj PDV i predloži knjiženja.


Knjiženja također imaju negativne predznake.


Nakon unosa knjiženja s negativnim predznakom, kliknemo Potvrdi da bismo potvrdili storno ulaznog računa preko temeljnice.

U ovoj uputi