Uvoz kontnog plana na stranom jeziku (Excel)

Prijevod kontnog plana možemo uvoziti u Minimax preko xml ili CVS datoteke

Priprema predloška

Za uvoz podataka preko CSV datoteke (Excel) pripremljen je predložak koji spremimo na svoje računalo i popunimo sa svojim podacima i tada uvezemo datoteku.

 1. U izborniku Postavke organizacije  odaberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na padajućem popisu ponuđenih uvoza podataka odaberemo Nazivi konta.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se pripremi prijedlog i kliknemo na Pripremi prijedlog.
 4. Datoteku spremimo na računalo.

Unos podataka po predlošku

U nastavku je objašnjeno kako pravilno unijeti podatke u predložak, tako da zatim datoteku s ispunjenim podacima na istom mjestu uvezemo u Minimax.

Sadržaj i poredak stupaca ne smiju se mijenjati. 

 • Konto
  • U pripremljenom predlošku konta su ispisana
 • Naziv domaćeg jezika
  • U pripremljenom predlošku nazivi konta su ispisani
 • Naziv engleskog jezika
  • Upišemo naziv konta na engleskom
 • Naziv drugog jezika
  • Upišemo naziv konta na drugom jeziku

Spremanje dokumenata

Dokument spremimo klikom na Datoteka > Spremi (File > Save). Kada se prikaže obavijest da dokument možda nije kompatibilan s Unicode formatom, kliknemo na tipku Da (Yes).

Uvoz datoteke s podacima u Minimax

Datoteku s podacima zatim uvozimo u Minimax na istom mjestu gdje smo preuzeli predložak.

 1. U izborniku Postavke organizacije odaberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na popisu ponuđenih uvoza odaberemo Nazivi konta.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se podaci uvoze i kliknemo na Uvozi podatke.

 Program ispiše izvještaj o uvozu.

U ovoj uputi