Prijenosi podataka iz Internet trgovine u Minimax

Iz Internet trgovine u Minimax možemo prenositi podatke na dva načina:

  1. Prijenos podataka direktno u program preko API-ja.
  2. Uvoz XML datoteke u Minimax

Preko zahtjeva za pomoć obratite nam se za pomoć kod pripreme podataka i testiranja uvoza.

Mogu se prenositi različiti podaci, ovisno o tome što omogućuje Internet trgovina.

Internet trgovina
Prijenos u Minimax
Jednostavna internet trgovina, koja ne omogućuje izdavanje računa, već samo »skuplja« narudžbe.
Prenesu se narudžbe sa svim podacima (klijenti, artikli, cijene, količine …). U Minimaxu zatim pojedine narudžbe možemo kopirati u predračun, račun, izdatnicu … I u Minimaxu se pripreme odgovarajući  zapisi u knjigovodstvene i porezne evidencije.
Internet trgovina omogućuje i izdavanje računa s svim potrebnim podacima. U tom slučaju evidenciju o prodaji vodimo u internet trgovini.

Prenesu se samo podaci za knjigovodstvo i porezne evidencije.


Internet trgovina omogućuje i vođenje zaliha (izdatnica).
Podaci o izdavanjima prenesu se u Minimax.
Internet trgovina ne omogućuje vođenje zaliha.
Zalihe se rasknjiže u Minimaxu. Trenutno stanje zaliha moguće je iz Minimaxa prenositi u internet trgovinu.


U ovoj uputi