Plaće - rekapitulacija za samozaposlenog djelatnika

U primjeru djelatnika s vrstom zaposlenja Samozaposlen na rekapitulaciji plaće nisu se u obzir uzimale sve naknade. Greška je instalacijom verzije ispravljena i na rekapitulaciji plaće sada se prikažu sve naknade koje su obračunate na platnoj listi.

U ovoj uputi