Moram li za knjiženje događaja u novoj poslovnoj godini otvoriti novo razdoblje za PDV?

Kod prelaska u novu poslovnu godinu ne otvaramo novo razdoblje za PDV.

Novo razdoblje otvaramo samo kada se status obveznika promjeni (mjesečni, tromjesečni, prekid statusa poreznog obveznika).

Početni datum znači početak statusa, a završni prekid statusa s poreznom odlukom.

U ovoj uputi