Povrat izgubljenih unosa u Glavnoj knjizi zbog iznenadnog prekida rada programa

Ukoliko se prilikom knjiženja u Glavnoj knjizi dogodi da dođe do prekida (na primjer nestane električne energije, prekine se veza s internetom, drugi problemi….), Minimax omogućuje povrat nespremljenih podataka (knjiženja).

PODATKE MOŽEMO OBNOVITI SAMO PRIJE POČETKA UNOSA NOVIH KNJIŽENJA!

Nakon ponovnog uspostavljanja programa vratimo se u modul Glavna knjiga.

Ako smo unosili knjiženja (dodavali redove) i temeljnicu još nismo spremili

 1. U tom se slučaju na osnovnom pregledniku u Dvojnom knjigovodstvu pojavi tipka Obnovi izgubljena knjiženja.
  Tipka se pojavi samo u slučaju da je program iznenada prekinut u radu i u Glavnoj su knjizi ostala knjiženja koja nismo uspjeli spremiti.

 2. Otvori se nova temeljnica s obnovljenim knjiženjima koja još nisu spremljena.
 3. Klikom na Spremi temeljnica se spremi, a klikom na Odbaci izgubit će se zadnje promjene ("izgubljena" knjiženja) i neće ih se moći obnoviti.

Ako smo unosili knjiženja (dodavali redove) na temeljnicu koja je djelomično spremljena

 1. Na osnovnom pregledniku u Glavnoj knjizi potražimo temeljnicu koju smo uređivali kad smo bili prekinuti u radu.
 2. Otvori se postojeća temeljnica s redovima koji su već spremljeni.
 3. Za obnavljanje podataka odaberemo Dodaj izgubljena knjiženja i dodat će se redovi s knjiženjima koja su bila unesena između zadnjeg spremanja i prekida rada programa.
  Tipka se pojavi samo u slučaju da je program iznenada prekinut u radu i u Glavnoj su knjizi  ostala knjiženja koja nismo uspjeli spremiti.

 4. Klikom na Spremi se temeljnica spremi, a klikom na Odbaci izgubit će se zadnje promjene ("izgubljena" knjiženja) i neće ih se moći obnoviti.
U ovoj uputi