Kako zatvaram knjižna odobrenja?

Knjižna odobrenja zatvaramo u otvorenim stavkama gdje možemo i ručno zatvoriti račune i plaćanja međusobno.

U meniju odaberemo Poslovanje > Otvorene stavke.

  1.  Odaberemo stranku.
  2. Kliknemo na datum dospijeća knjižnog odobrenja.
  3. Odaberemo račun (ili više računa) koje želimo zatvoriti.

Također možemo prvo odabrati račun i s njim zatvoriti knjižno odobrenje - redoslijed nije bitan.

U ovoj uputi