Masovne obrade - dopune

Na masovnim obradama napravljene su sljedeće dorade:

  • U modulu Otvorene stavke uklonjeno je polje Masovne obrade, a Ispisi i izvozi grupirani su na zasebna polja. Odabirom pojedinog ispisa program nas prebaci na izbor redaka, odnosno odabir uvjeta za ispis, a odabirom pojedinog izvoza pripremi se Excel tablica s podacima.  • Na zadnjem koraku masovnih obrada klikom na Izvrši program prikaže upozorenje "Izvršit će se odabrane aktivnosti. Želite li nastaviti?". S ciljem smanjenja klikova i bržeg formiranja željene akcije, uz to je upozorenje dodana mogućnost za odabir da se upozorenje više ne prikazuje.

    Ukoliko uključimo kvačicu, na koracima masovnih obrada upozorenje se više se neće prikazivati, a ako ćemo ga htjeti ponovno uključiti, to je moguće na postavkama profila.
    O(ne)mogućavanje upozorenja povezano je s korisnikom, tj. ne odnosi se na organizaciju u kojoj se radi, nego na korisnički profil.

  • Na korake masovnih obrada u programu dodan je naziv odabrane akcije s prvog koraka. Npr. ako u modulu Izlazni računi na masovnim obradama odaberemo Ispostavljanje, označimo račune i kliknemo Naprijed, na sljedećim koracima masovnih obrada bit će vidljiv naziv odabrane akcije.


  • Kod izvođenja masovnih obrada za ispis kartice konta, kartice stranke, otvorenih stavki i naloga za plaćanje, do sada je bilo potrebno kliknuti na pdf poveznicu kako bismo otvorili dokument. Doradom je napravljeno da se klikom na Izvrši dokument automatski otvori / prikaže na ekranu. Automatsko otvaranje odnosi se na pripremu jednog dokumenta.
U ovoj uputi