Unos stranke

Stranke možete u šifrarnik unositi ručno, unijeti iz javne baze ili uvesti preko excel ili xml datoteke.

Ručni unos stranke

Osnovni podaci

 1. Preko izbornika Šifrarnici > Stranke.
 2. Kliknite na Novo.
 3. Stranku možemo potražiti u javnoj bazi ili ispuniti podatke stranke.
  • U tom primjeru u polje Potraži u javnoj bazi upišite dio naziva ili cijeli naziv stranke. Točan prikaz ćete dobiti ako u pretragu upišete OIB. 
  • Ako stranku odaberete s popisa iz javne će se baze u Vaš šifrarnik prepisati svi podatci koje trebate provjeriti i prema potrebi popraviti odnosno dopuniti.
  • Ako stranku ne pronalazite u javnoj bazi, podatke možete unijeti sami.
 4. Unesite Naziv stranke (naziv organizacije ili osobe).
 5. Unesite Adresu stranke (adresa se ispiše na izlaznom računu).
 6. U padajućem izborniku pronađete Državu stranke (ova informacija utječe na knjiženje i obračun PDV-a!).
 7. U padajućem izborniku potražite Poštu stranke. Ako na popisu nema odgovarajuće pošte, poštanski broj i grad možete unijeti i ručno. To napravite tako da kliknete na ikonu olovke pored polja Pošta. Otvorit će se još dva dodatna polja za ručni unos poštanskog broja i naziva (pošta se ispiše na izlaznom računu).
 8. Unijeti možete i Šifru stranke (prema njoj možete tražiti stranku na određenim pregledima)
 9. Oznaka Upotreba utječe samo na prikaz u padajućem popisu stranaka pri unosu dokumenata u programu. (Ako označite da se stranka ne upotrebljava, pri unosu dokumenata nećete ju moći odabrati. Tako možete označiti stranke s kojima više ne poslujete.)

Poslovni podaci

 1.  Iz izbornika izaberemo Tip stranke.
  • Pravna osoba ili osoba s djelatnošću koja je obveznik PDV-a
  • Pravna osoba ili osoba s djelatnošću koja nije obveznik PDV-a
  • Krajnji korisnik
   VAŽNO: Za stranke iz EU i stranke izvan EU označite da SU porezni obveznici, inače se njihova knjiženja neće prenositi u obrazac PDV-a.
 2. Unesite OIB stranke.
 3. Unesite Identifikacijski broj stranke (taj podatak se prikazuje u knjigama PDV-a).
 4. Unesite Matični broj stranke.
 5. Odaberite Djelatnost stranke.
 6. Ako stranka nije iz Hrvatske, odaberite Novčanu jedinicu u kojoj poslujete sa strankom (odabrana novčana jedinica će se automatski predložiti na izlaznim i ulaznim računima).
 7. U polje Dani za dospijeće unesite broj dana, prema kojima će se na izlaznim računima izračunati datum dospijeća (od datuma računa ili datuma prometa, ovisno o tome što se odredili na postavkama organizacije).
 8. U polje Rabat [%] možete unijeti postotak rabata. Taj će se podatak predložiti na izlaznim računima kada odaberete unesenu stranku.

Izravni prijenos računa u sustavu Minimax

Organizacije unutar sistema Minimax mogu međusobno elektronički razmjenjivati račune. 
Ako stranka kojoj izdajete račune također koristi Minimax, onda će joj se ti računi u njezinoj organizaciji automatski naći u ulaznim računima i obrnuto. Ako stranka koju unosite ne koristi Minimax onda na ovom dijelu nije potrebno označiti niti jednu funkcionalnost.

Bankovni računi

Ako ste stranku unijeli iz javne baze te je u bazi upisan i IBAN stranke, on će se odmah upisati pod Bankovni računi. Ako stranka ima više unesenih IBAN-a u javnoj bazi, pod Bankovni računi na postavkama stranke u Minimaxu upisat će se svi bankovni računi stranke, a jedan će IBAN biti označen kao onaj koji se predlaže.

Ako IBAN stranke nije bio upisan u javnoj bazi ili ako stranku unosite ručno, onda bankovni račun možete unijeti klikom na Novo 
U prvo polje upisujete prve četiri znamenke IBAN-a, npr. HR00. U drugo polje upisujete ostatak IBAN-a.

Račun kod kojeg uključite mogućnost predlaže se, upisat će se na platni nalog kod ulaznih računa.

Kontakti

Stranci možete upisati više kontakta (osoba) s kontakt podacima. Osoba koju označite da se predlaže ispisat će se na svim onim ispisima u programu gdje možete odabrati da se ispišu podatci o kontaktu.

Primatelji dokumenata i Primatelji robe/usluga

Ako želite stranki slati dokumente ili robu na drugu adresu, klikom na Novo možete odabrati Primatelj dokumenta ili Primatelj. Ako se dokument šalje na drugu adresu, onda je potrebno odabrati Primatelj dokumenta. Ako se roba šalje na drugu adresu od adrese sjedišta onda je potrebno odabrati Primatelj

Kod primatelja je potrebno upisati Naziv, Adresu, Državu i Poštu te klikom na Spremi ispod navedenih unosa možete spremiti primatelja dokumenta.

Klikom na gumb Spremi možete spremiti cijeli unos stranke, klikom na Spremi i novo spremate unos i odmah nastavljate s unosom novih stranaka.

Unos i ispravljanje stranaka pri unosu dokumenata

Stranku možete dodati u šifrarnik ili ispraviti njene podatke i kod unosa svih dokumenata gdje se unosi stranka.

Primjer: unos izlaznog računa

U predlošku izlaznog računa pored polja Kupac klikom na ikonu "+" možete dodati novu stranku u šifrarnik stranaka. 


Ako želite ispraviti podatke postojeće stranke, na predlošku izlaznog računa možete kliknuti na ikonu olovke pored naziva kupca.


U ovoj uputi