Radni nalozi – naziv radnog naloga

U zaglavlju radnog naloga omogućen je unos naziva radnog naloga. Uneseni naziv upisat će se na ispisu radnog naloga u polju Opis iznad. Ako je u postavkama ispisa radnog naloga već unesen podatak za Opis iznad, na ispisu radnog naloga prikazat će se oba zapisa.

Ako radni nalog za koji smo unijeli naziv kopiramo u račun ili ponudu, podatak o nazivu prenijet će se u dokumente.

Na naprednoj pretrazi radnih naloga također je moguće pretraživati naloge po nazivu.

Detaljnije o unosu radnog naloga pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi