Unos izlaznog računa direktno u glavnu knjigu

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. Vrsta temeljnice: IR – izdani račun.
 4. Unesemo Datum temeljnice.
 5. Unesemo Opis: broj računa.
 6. Kliknemo na Podaci za PDV te se prikažu polja za unos podataka.
 7. Na padajućem izborniku odaberemo knjigu PDV-a Izlazni računi.
 8. Unesemo Datum za PDV (u slučaju da vodite PDV po plaćenoj realizaciji NE ispunjavate datum za PDV).
 9. Unesemo Dokument, odnosno broj računa.
 10. Na padajućem izborniku odaberemo stranku.
 11. Ako vodimo analitike, odaberemo analitiku iz padajućeg izbornika.
 12. Vrsta obračuna PDV-a.
  Ako se radi o uobičajenom oporezivanju, polje ostavimo prazno, u suprotnom iz padajućeg izbornika odaberemo vrstu. Ako se radi o samooporezivanju (unosa ulaznog računa s prijenosom porezne obveze ili ulaznog računa od stranke iz EU) označimo navedenu opciju.
 13. Unesemo podatke o računu: Datum računa, Datum dospijeća i Datum prometa.
 14. Odaberemo Konto za protuknjiženje, odnosno konto prihoda na koji želimo proknjižiti račun.
 15. U tablicu unesemo podatke za PDV, odnosno unesemo iznos osnovice pod stopu PDV-a koja je primjenjiva u računu: unosimo samo iznose osnovica, PDV će se izračunati.
 16. Kliknemo Sačuvaj PDV i predloži knjiženja.

Podaci se zapišu u red PDV-a, a istovremeno se pripreme knjiženja na temeljnici za potraživanje, prihod i porez.


Podatke (na zapisu za PDV, kao i retke knjiženja) možemo uređivati klikom na ikonu olovke na početku reda, a brisati klikom na X na kraju retka.

 

Ako želimo unijeti više računa na istoj temeljnici ponovimo korake od 6 do 15.

Svaki će zapis biti u svojem redu i tako će biti prikazan u PDV evidencijama te će se za svaki zapis napraviti knjiženja izlaznog računa.
Kad završimo s unosom podataka, temeljnicu potvrdimo klikom na Potvrdi. Možemo ju i spremiti za kasnije uređivanje klikom na Spremi. U tom se slučaju podaci neće zapisati u porezne evidencije.

Prikažu se i podaci upisani za PDV.

Zapis možemo provjeriti u Knjizi ulaznih tj. izlaznih računa (Knjigovodstvo > Obračun PDV-a).

U ovoj uputi