Vrijednost mjesečne cijene licence

Vrijednosti licenca možete naći u cjeniku koji je na snazi.

Paketi licenca

Licence MAKSI RAČUNOVODSTVO

Omogućuje vođenje neograničenog broja organizacija sa svim funkcionalnostima Minimaxa uključujući i knjigovodstvo s godišnjim obradama.

Namijenjena je računovodstvenim servisima i drugim organizacijama koje vode knjigovodstvo za više organizacija.

Određeni broj licenci MAKSI RAČUNOVODSTVO omogućuje pristup istom broju istovremenih korisnika platitelja (radnika servisa) i nije ograničen na broj korisnika.

Npr. tri licence pretplatnika omogućuju istovremeni pristup trima korisnicima pretplatnika.

Licence MINI RAČUNOVODSTVO

Omogućuje vođenje jedne organizacije sa svim funkcionalnostima Minimaxa uključujući i knjigovodstvo s godišnjim obradama.

Namijenjena je organizacijama koje samostalno vode knjigovodstvo.

Određeni broj licenci MINI RAČUNOVODSTVO omogućuje pristup istom broju istovremenih korisnika platitelja (radnika servisa) i nije ograničen na broj korisnika.

Npr. tri licence pretplatnika omogućuju istovremeni pristup trima korisnicima pretplatnika.

Licence MIKRO, MINI i MAKSI POSLOVANJE

Licence su namijenjene organizacijama koje su povezane s vanjskim računovodstvenim servisom (koje također koristi Minimax).

Skup modula koje paket sadrži znači najveći opseg prava koja možemo odrediti korisnicima organizacije.

Svakom korisniku organizacije možemo dodatno ograničiti prava (potpuno onemogućimo pristup pojedinim modulima, dopustimo unos nekih podataka i druge obrade ili samo omogućimo pregled podataka za određene module).

Određeni broj licenci organizacije omogućuje pristup istom broju istovremenih organizacije i nije ograničen na broj korisnika.

Npr. dvije licence platitelja omogućuju istovremeni pristup dvama korisnicima platitelja.

Obračun mjesečne cijene licence

SAOP obračunava mjesečnu cijenu licence u skladu sa cjenikom za protekli mjesec prema postavkama (odabiru) platitelja prema:

  • Vrsti i broju licenci
  • Broju organizacija
  • Dodatnim odabranim funkcionalnostima

Platitelj sam određuje i uređuje postavke koje utječu na mjesečnu cijenu licence.

U mjesecu kada je platitelj mijenjao licence, obračunava se najveći broj licenci odabranih u određenom mjesecu.

Primjer: broj licenci MAKSI RAČUNOVODSTVO

  • do 23. 4. – 3 licence
  • od 24. 4. – 2 licence

U obračunu za travanj bit će obuhvaćene 3 licence.

Informativni izračun mjesečne cijene licence

U izborniku Moj profil   odaberemo Licence i tamo možemo naći informativni obračun mjesečne cijene licence prema trenutnim postavkama licenci, dodatnim funkcionalnostima i broju organizacija.

U ovoj uputi