Vrijednost mjesečne cijene licence

Vrijednosti pojedinačnih licenca možete naći u cjeniku koji je na snazi na https://www.minimax.hr/cjenik/.

Licenca Maksi računovodstvo

Omogućuje vođenje neograničenog broja organizacija sa svim funkcionalnostima Minimaxa uključujući i knjigovodstvo s godišnjim obradama.

Namijenjena je računovodstvenim servisima i drugim organizacijama koje vode knjigovodstvo za više organizacija.

Određeni broj licenci Maksi računovodstvo omogućuje istovremeni pristup određenom broju korisnika pretplatnika (radnika servisa) i nije ograničen na broj korisnika.

Npr. tri licence omogućuju istovremeni pristup trima korisnicima pretplatnika.

Licenca Mini računovodstvo

Omogućuje vođenje jedne organizacije sa svim funkcionalnostima Minimaxa uključujući i knjigovodstvo s godišnjim obradama.

Namijenjena je organizacijama koje samostalno vode knjigovodstvo.

Određeni broj licenci Mini računovodstvo omogućuje istovremeni pristup određenom broju istovremenih korisnika pretplatnika (radnika organizacije) i nije ograničen na broj korisnika.

Npr. tri licence omogućuju istovremeni pristup trima korisnicima pretplatnika.

Licence Mikro, Mini i Maksi poslovanje

Licence poslovanja poduzetnicima omogućuju vođenje poslovanja. Namijenjene su organizacijama koje su povezane s vanjskim računovodstvenim servisom (koje također koristi Minimax).

Licence poslovanja sadrže različite funkcionalnosti i module u kojima poduzetnik može samostalno raditi (unositi podatke, uređivati ih, brisati).

Skup modula koje licenca sadrži znači najveći opseg prava koja možemo odrediti korisnicima organizacije.

Svakom korisniku organizacije moguće je dodatno ograničiti prava (potpuno onemogućiti pristup pojedinim modulima, omogućiti unos nekih podataka i druge obrade ili samo omogućiti pregled podataka za određene module).

Određeni broj licenci organizacije omogućuje istovremeni pristup određenom broju istovremenih korisnika organizacije i nije ograničen na broj korisnika.

Npr. dvije licence omogućuju istovremeni pristup dvama korisnicima platitelja.

Obračun mjesečne cijene licence

Mjesečna cijena licence obračunava se u skladu sa cjenikom za protekli mjesec prema postavkama (odabiru) platitelja ovisno o:

  • vrsti licence i broju licenci
  • broju organizacija
  • dodatnim odabranim funkcionalnostima

Platitelj sam određuje i uređuje postavke koje utječu na mjesečnu cijenu licence.

U mjesecu kada su evidentirane promjene licence, obračunava se najveći broj licenci odabranih u određenom mjesecu.

Primjer: broj licenci Maksi računovodstvo do 25.10. je 3, 26.10. je promijenjen na 2. U obračunu za listopad bit će obuhvaćene 3 licence.

Informativni izračun mjesečne cijene licence

Klikom na ikonu  odaberemo Licence i u polju informativni izračun možemo vidjeti informativni obračun mjesečne cijene licence prema trenutnom broju licenci / istovremenih pristupa, podlicenci i broju organizacija.

U ovoj uputi