Izvoz knjiženja iz Minimaxa i uvoz u Saop

Izvoz knjiženja iz programa Minimax

 1. U izborniku Knjigovodstvo > Glavna knjiga kliknemo Napredna pretraga.
 2. Zatim kliknemo Masovne obrade i odaberemo Izvoz Promet.w-1.
 3. Na sljedećem koraku filtriramo temeljnice koje želimo izvesti i označimo ih.
 4. Klikom na Naprijed i Izvrši program pripremi zip datoteku koju možemo preuzeti na računalo i "raspakirati" ju (unzip).
 5. Tako pripremljenu datoteku PROMET.W-1 uvezemo u iCentar.

Uvoz knjiženja u Saop

 1.  U iCentru podatke uvozimo u Glavnoj knjizi klikom na Posredno knjiženje.
 2. Kliknemo na Uvoz podataka (tipka gore desno).
 3. Odaberemo Uvoz podataka i označimo Uvoz knjiženja iz tekstualne datoteke (WIN).
 4. Program ponudi opciju za uvoz stranaka.
  Kliknemo Odustani jer u ovom procesu ne prenosimo stranke kao posebnu datoteku.
 5. Prenesi iz mape: potražimo mapu u koju smo premili datoteku promet.w-1.
 6. Mapa i naziv preimenovane datoteke: upišemo mjesto i ime datoteke koja će se spremiti kao arhivska datoteka za promet.w-1 (nije obvezno).
 7. Knjiženje u razdoblje: odaberemo iz datuma (jer u tom slučaju možemo prenositi podatke za više mjeseci).
 8. Temeljnica iz: odaberemo odabrano.
 9. Temeljnica: odaberemo vrstu temeljnice iz šifrarnika.
 10. Mjesto troška, Nositelj troška i referent: odaberemo iz šifrarnika ako želimo da se ti podaci evidentiraju.
 11. Događaj: odaberemo događaj iz šifrarnika.
 12. Kliknemo Potvrdi.
 13. Program uveze podatke i ispiše informaciju o uspješnosti uvoza.
 14. Knjiženja će se prikazati u posrednom knjiženju. Proknjižimo ih klikom na Knjiži.

Napomena: Prije izvoza knjiženja preporučamo da uskladite šifrarnik stranaka (jednake šifre) i šifrarnik konta (jednaka analitička konta) u oba programa.

U ovoj uputi