Glavna knjiga i euro

Na osnovnom pregledu glavne knjige preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.

Ista funkcionalnost dostupna je i na knjiženjima i pregledima glavne knjige.

Važno: sve postojeće temeljnice / knjiženja u HRK s datumom temeljnice nakon 1.1.2023. sistemski su ažurirane na novčanu jedinicu EUR uz preračun iznosa prema fiksnom tečaju. Temeljnice koje su u HRK s datumom nakon 1.1.2023. također su ažurirane na način da je na njima obrisan iznos u HRK kako bi ostao iznos EUR kao domaća novčana jedinica. Za sva knjiženja koja su u stranoj novčanoj jedinici (npr. USD) s datumom temeljnice nakon 1.1.2023. sistemski je ažuriran iznos u domaćoj novčanoj jedinici na EUR (dolari koji su imali kunsku protuvrijednost domaće novčane jedinice ovim su ažuriranjem dobili eursku protuvrijednost).

Sve temeljnice na kojima je sistemski napravljeno jedno od ovih ažuriranja, u glavnoj su knjizi u predlošku i potrebno ih je pregledati i potvrditi!

Unos i uređivanje temeljnica

Na unosu temeljnice s datumom iz 2023. program će predložiti novčanu jedinicu EUR.

U primjerima ako se za temeljnicu iz 2023. odabere novčana jedinica HRK, kod potvrde temeljnice program će javiti obavijest i neće ju biti moguće potvrditi dok se ne promijeni novčana jedinica.

U primjeru uređivanja datuma temeljnice koji je u 2022. na datum koji je u 2023. program će prikazati obavijest da je promjena uzrokovala promjenu novčane jedinice, no iznosi na knjiženjima i zapisu za PDV neće se ažurirati. U slučaju da je potrebno napraviti takvu promjenu, iznose je potrebno urediti ručno.

Sukladno tome onemogućeno je i kopiranje temeljnice koja je u novčanoj jedinici HRK u temeljnicu s novčanom jedinicom EUR. Takve je primjere temeljnica potrebno unijeti ručno. 

Ispisi u glavnoj knjizi

Ispis dnevnika knjiženja, kartice stranke i kartice konta moguće je pripremiti ili za razdoblje do 31.12.22. ili od 1.1.23. U slučaju odabira datuma iz različitih godina program će javiti upozorenje.

Ispis bruto bilance je, kao što je do sada već bilo, moguć za datume u okviru poslovne godine.

U ovoj uputi