Jednostavno knjigovodstvo - dorade u KPI

S ovom verzijom instalirane su dvije dorade u KPI koje omogućuju bolji pregled i lakšu kontrolu upisanih podataka.

  • na pregledu KPI dodan je zbroj na pregledu (kao što je i na ispisu)
  • prilikom unosa podataka u modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka, iznos koji ima način plaćanja Kartica ili Ostalo u KPI će se evidentirati u polju Na račun
U ovoj uputi