Službena putovanja - način numeriranja

Na postavkama organizacije u dijelu Službena putovanja omogućen je odabir načina numeriranja putnih naloga.

Za organizacije koje imaju aktiviran modul i koje su već unosile putne naloge, sistemski je odabrano da se putni nalozi numeriraju po djelatnicima, odnosno kako je do sada program i radio - svaki djelatnik ima svoju sljednost brojeva u numeraciji.

Na organizacijama koje još nemaju aktiviran modul, način numeriranja putnih naloga moguće je odabrati kod aktivacije modula.

Način numeriranja putnih naloga moguće je promijeniti na uzastopno što znači da će u tom slučaju program putne numerirati prema sljednosti brojeva neovisno o djelatniku

Promjena načina numeriranja odnosi se na putne naloge u kalendarskoj godini. Ako se tijekom godine napravi promjena, program će do kraja godine numerirati putne na način kako je numeriran prvi nalog u toj godini, odnosno način numeriranja promijenit će se kod izdavanja prvog putnog naloga u sljedećoj kalendarskoj godini. Kad je u godini potvrđen prvi putni nalog, numeriranje za tu godinu više nije moguće promijeniti.

Npr. ako biste htjeli od 2024. putne numerirati uzastopno, promjenu načina numeriranja možete napraviti sada, do kraja godine nalozi će se i dalje numerirati po djelatnicima, odnosno promijenjeni način numeriranja uzet će se u obzir tek kod prvog putnog naloga u 2024.

U ovoj uputi