Prekid obrade zaliha

U slučaju da smo aktivirali modul zaliha i nemamo nikakvog prometa u zalihama te modul zaliha više ne želimo koristiti, možemo ga otkazati.

Za prekid obrade zaliha potrebno je u Poslovanje > Zalihe odabrati Prekid obrade zaliha.

Napomena: prekid obrade zaliha moguć je samo kada imamo početno stanje u predlošku.

Nakon što potvrdimo početno stanje i imamo promet u zalihama nakon početnog stanja, ne možemo prekinuti obradu zaliha. Ukoliko bi to svejedno željeli napraviti, bilo bi potrebno otkazati i obrisati sve promete iz zaliha nakon početnog stanja i početno stanje ponovno staviti u predložak.

U ovoj uputi