Paušalni obrtnici - PO-SD obrazac za 2023. godinu

Samostalne djelatnosti koje porez na dohodak plaćaju u paušalnoj svoti obvezne su za 2023. godinu podnijeti nadležnoj ispostavi PU izvješće na Obrascu PO-SD najkasnije do 15. siječnja 2024. godine.

Sukladno izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, ažuriran je i PO-SD obrazac u Minimaxu. Iznos mjesečnog paušalnog poreza na dohodak računa se prema novim paušalnim razredima za 2024., a predujam za 2024. godinu izračunava se uz primjenu stope poreza na dohodak od 12%.

Na organizacijama koje su označene kao Paušalni obrtnik PO-SD obrazac moguće je formirati u modulu Poslovanje > Izlazni računi > Obrazac KPR > Obrazac PO-SD.

Nakon odabira godine otvara se mogućnost unosa već plaćenog iznosa poreza tijekom godine. Klikom na Ispiši pripremit će se PO-SD obrazac u pdf formatu, a klikom na gumb XML možete preuzeti obrazac za uvoz na Poreznu.

U ovoj uputi