IOS - ispis otvorenih stavki

U programu je moguće formirati i ispisati IOS - ispis otvorenih stavki koji možemo poslati stranci s ciljem usklađivanja stanja.

 1. Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Otvorene stavke > Ispis > IOS
 2. Unesemo Datum. Na temelju upisanog datuma program pripremi ispis IOS na željeni datum.
 3. Upišemo Konto. Ako polje ostavimo prazno, program pripremi ispis za sva saldakonta.
 4. Unesemo Stranku. Ako polje ostavimo prazno, program pripremi IOS za sve stranke.
  • ako želimo ispisati IOS za stranke za koje ne postoje otvorene stavke, uključimo kvačicu na polju Prikaži i stranke za koje ne postoje otvorene stavke 
  • uključimo kvačicu na retku sa saldom 0,00 u duguje i potražuje i pripremit će se ispis IOS s informacijom da za navedenu stranku nema otvorenih stavki
 5. Kvačicama označimo stranke za koje želimo formirati IOS, kliknemo Naprijed i pregledamo odabrane retke.
 6. Na četvrtom koraku Unos podataka i potvrda možemo urediti postavke ispisa za IOS. Više o postavkama ispisa IOS-a možete pročitati ovdje.
 7. Klikom na Izvrši program pripremi IOS u PDF dokumentu koji je na Postavke organizacije > Dokumenti dostupan 48 sati od formiranja.
  Klikom na poveznicu pripremljeni dokument možemo ispisati, poslati putem e-pošte ili sačuvati na računalo.
U ovoj uputi