Uređivanje stranaka

U slučaju da želimo urediti podatke na već postojećoj stranci, klikom na „uredi“ možemo uređivati podatke.

  1. U izborniku Šifrarnici > Stranke potražimo i odaberemo stranku kod koje želimo urediti podatke.
  2. Kliknemo na naziv stranke.
  3. Odaberemo Uredi.
  4. Uredimo podatke stranke.
  5. Kliknemo na Spremi.

Ispravljeni tj. dopunjeni podaci uzet će se u obzir u svim novim dokumentima.

Ukoliko želimo da se ti podaci prikažu na postojećem dokumentu potrebno ga je otkazati i ponovno odabrati stranku da se podaci osvježe.

U ovoj uputi