Uređivanje stranaka

U slučaju da želimo urediti podatke na već postojećoj stranci, klikom na Uredi možemo uređivati podatke.

 1. U izborniku Šifrarnici > Stranke potražimo i odaberemo stranku kod koje želimo urediti podatke.
 2. Kliknemo na naziv stranke.
 3. Odaberemo Uredi.
 4. Uredimo podatke stranke.
 5. Kliknemo na Spremi.

Ispravljeni tj. dopunjeni podaci uzet će se u obzir u svim novim dokumentima.

Ukoliko želimo da se ti podaci prikažu na postojećem dokumentu potrebno ga je otkazati i ponovno odabrati stranku da se podaci osvježe.

Masovno uređivanje stranaka

Ako želimo urediti više zapisa u šifrarniku, to je moguće napraviti preko Masovnog uređivanja stranaka.

 1. Na prvom koraku masovnih obrada kvačicama označimo stranke koje želimo masovno urediti.
  • stranke možemo pretraživati prema nazivu, OIBu, pošti i prodajnom cjeniku
 2. Klikom na Naprijed pregledamo odabrane retke.
 3. Na trećem koraku biramo poslovne podatke koje želimo urediti (moguće je kvačicama označiti više podataka odjednom)
  • strankama možemo dodijeliti neki prodajni cjenik (polje se prikaže ako je u šifrarniku cjenika unesen najmanje jedan cjenik)
  • promijeniti postavku za izdavanje e-računa
  • definirati broj dana za dospijeće koji će se uzeti u obzir kod formiranja datuma dospijeća na izlaznom računu
  • upisati rabat koji će se uzeti u obzir kod formiranja izlaznog računa
 4. Klikom na Izvrši na odabranim se strankama evidentiraju odabrane promjene.
U ovoj uputi