Kako u zalihama napraviti otpis?

U Zalihama možemo pripremiti vrstu prometa otpis. 

 1. U izborniku Poslovanje > Zalihe
 2. Odaberemo Novo > Otpis
 3. Unesemo Datum
 4. U polje Opis unesemo napomenu ako želimo
 5. U polju Konto odaberemo konto troška na koji će se promet proknjižiti
  • kod sljedećeg unosa prometa otpisa, program će predložiti konto unesen na prethodnom prometu što je u slučaju potrebe moguće promijeniti
 6. Na retku prometa odaberemo Skladište (polje za odabir skladišta prikaže se ako u šifrarniku skladišta imate dva ili više skladišta; ako imate jedno skladište, s njega će se napraviti otpis) 
 7. Odaberemo Artikl, unesemo Količinu i klikom na znak spremimo redak
 8. Unos prometa možemo Spremiti ili Potvrditi
  • potvrdom prometa program pripremi temeljnicu i podatke knjiži na konto koji smo odabrali u zaglavlju 
U ovoj uputi