Promjena načina plaćanja Minimax licence

Promjena s mjesečnog načina plaćanja na godišnji

Kad želimo promijeniti način plaćanja licence s mjesečnog na godišnji: 

 1. Na ulaznoj stranici odaberemo Moj profil > Licence > Uređivanje licenci
 2. Na sljedećem koraku odaberemo drugu opciju:
  • želim uređivati licencu za organizaciju

 3. Kod odabira uređivanja licence za organizaciju iz padajućeg izbornika odaberemo željenu organizaciju i klikom na Naprijed idemo na sljedeći korak gdje možemo urediti način plaćanja.
 4. Na sljedećem koraku uključivanjem opcije na polju Promijeni na godišnje plaćanje aktiviramo godišnji obračun pri čemu program automatski preračuna cijenu licence i klikom na Ažuriraj licencu promijenimo način plaćanja.

Program će pripremiti obračun u mjesecu nakon odabira godišnjeg plaćanja za narednih 12 mjeseci. Ako se uz promjenu načina plaćanja radi i promjena licence (na veću ili manju), pripremit će se i obračun razlike. Više o promjeni licence uz promjenu načina plaćanja te pripadajućim primjerima pročitajte OVDJE.

Važno: za licencu Maksi računovodstvo, kao ni za podlicence aktivirane u sklopu licence Maksi računovodstvo nije moguće odabrati godišnji način plaćanja.

Promjena s godišnjeg načina plaćanja na mjesečni

Kad želimo promijeniti način plaćanja licence s godišnjeg na mjesečni: 

 1. Na ulaznoj stranici odaberemo Moj profil > Licence > Uređivanje licenci
 2. Na sljedećem koraku odaberemo drugu opciju:
  • želim uređivati licencu za organizaciju
 3. Kod odabira uređivanja licence za organizaciju iz padajućeg izbornika odaberemo željenu organizaciju i klikom na Naprijed idemo na sljedeći korak gdje možemo urediti način plaćanja.
 4. Na sljedećem koraku kliknemo na Odaberi drugu licencu.
 5. Promijenimo s godišnjeg na mjesečni način plaćanja i odaberemo željenu licencu.
 6. Na sljedećem prozoru kliknemo na Ažuriraj licencu.

Ako se uz promjenu načina plaćanja radi i promjena licence (na veću ili manju), program će pripremiti obračun razlike i odgoditi početak plaćanja mjesečne naknade. Više o obračunu razlike i pripadajućim primjerima pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi