Uređivanje bankovnog izvatka

 1. Izaberemo bankovni izvadak koji želimo urediti tako da kliknemo na datum izvatka.
 2. Kliknemo na Uredi.
  Ako je izvadak bio potvrđen, potrebno ga je prvo otkazati klikom na Otkaži potvrđivanje.

  Otkazivanjem se izbriše temeljnica u glavnoj knjizi i otkaže se zatvaranje otvorenih stavki na izvodu, veze ipak ostaju, tako da se ponovnom potvrdom otvorene stavke zatvore.

 3. Bankovni izvadak postaje predložak dokumenta nakon što kliknemo na Uredi

Uređivanje općih podataka o bankovnom izvatku

Uredimo opće podatke vezane za izvadak (datum izvatka, broj izvoda, transakcijski račun...).

Uređivanje redova bankovnog izvatka

 1. Podatke u redovima bankovnog izvatka uređujemo tako da, u redu koji želimo urediti, kliknemo na ikonu olovke na početku retka.
 2.  Podaci se prikažu u poljima za unos retka te ih odgovarajuće popravimo. 
 3. Otvorene stavke popravljaju se na jednak način na koji se i unose novi redovi pri čemu se iznos, koji je zapisan u redu koji uređujemo, ne promijeni kada imamo vezu s otvorenom stavkom.
 4. Ako je stavka uređena, kliknemo na Sačuvaj red.

Brisanje redova izvoda

 1. Potražimo red izvoda koji želimo obrisati.
 2. Kliknemo na križić (X) na kraju reda kojeg želimo obrisati.  

Dodavanje redova izvoda

 1. Na izvodu dodamo red tako da u polju za unos upišemo relevantne podatke:
  • za zatvaranje izdanih i primljenih računa
  • za knjiženje direktno na konta (financijska konta i saldakonti konta bez automatskog zatvaranja otvorenih stavki)
   (napomena: kod knjiženja izvoda direktno na konta, u slučaju kada imamo jednostavno knjigovodstvo, ponudit će nam se izbor želimo li da taj redak izvoda odlazi u Knjigu KPI ili ne želimo. Opis retka izvoda obvezan je podatak kada u jednostavnom knjigovodstvu imamo označeno da nam se promjene na izvodu automatski popunjavanju u KPI.)
 2. Upišemo iznos u duguje ili potražuje.
 3. Kliknemo Sačuvaj red.

Nakon uređenja izvoda iz banke izaberemo:

 • Spremi (dokument će biti pohranjen, neće biti knjižen u glavnoj knjizi i otvorene stavke neće biti zatvorene),
 • Potvrdi (dokument će biti knjižen u glavnoj knjizi i otvorene će stavke biti zatvorene) ili
 • Potvrdi i novo (jednako kao kod Potvrdi, samo što se otvori i novi bankovni izvadak za unos).
 • Potvrdi i sljedeći – mogućnost koristimo za potvrdu izvoda i prebacivanje na prvi sljedeći izvod u predlošku; polje se prikazuje ako su u predlošku najmanje dva izvoda.
U ovoj uputi