Prigodna nagrada - isplata preko blagajne

Ako isplaćujemo prigodnu nagradu preko blagajne, na Poslovanje > Blagajna klikom na novi datum možemo aktivirati promet blagajne za taj dan. 

  1. Klikom na novi izdatak možemo odabrati izdatak Prigodna nagrada. Ako nemamo još otvoren potreban izdatak možemo ga otvoriti klikom na ikonu "+".
    • Pod vrsta odaberemo Izdatak. U Naziv možemo upisati Prigodna nagrada, odabremo konto i upišemo Šifru neoporezivog izdatka za JOPPD obrazac.
    • Klikom na Spremi program nas ponovno odvede na unos blagajničkog izdatka. 
  2. U izdatku unesemo djelatnika za kojeg radimo isplatu prigodne nagrade
  3. Odaberemo izdatak povezan s prigodnom nagradom.
  4. Pod opis možemo unijeti o kojoj nagradi se radi (božićnica, regres i sl.).
  5. Šifra neoporezivog primitka predlaže se sukladno onom što je uneseno na postavkama izdatka. 
  6. Pod iznos upišemo iznos nagrade i klikom na Spremi spremamo red na tom izdatku.

 JOPPD

Klikom na Plaće > JOPPD i Novo možemo odabrati sve isplate blagajne koje smo imali taj dan i klikom na Spremi program nam formira JOPPD obrazac s odabranim redovima. Ako smo iz prigodnu nagradu iz blagajne isplatili na isti dan kao i plaću, onda klikom na Uredi na već formirani JOPPD plaće, možemo dodati redove za isplatu prigodne nagrade.

U ovoj uputi