Pregled po rashodima

Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Ulazni računi.

U izborniku Pregledi odaberemo Po rashodima.

Prikaže se popis rashoda s grupnim podatkom o iznosu osnovice na pojedinom rashodu. U pretragu ulaze samo potvrđeni računi. Ukoliko želimo pregled za druge poslovne godine moramo unijeti odgovarajuće datume za pretragu. Pretragu je dodatno moguće ograničiti Dobavljačem, Analitikom i Numeracijom.

Klikom na pojedinačni rashod dobijemo popis ulaznih računa na kojima je rashod odabran i koje možemo detaljnije pregledavati klikom na broj računa.

U ovoj uputi