Nalozi za plaćanje

U Nalozima za plaćanje nalaze se svi nalozi koji se automatski pripreme na temelju knjiženja ulaznih računa, obračuna plaća i drugih osobnih primitaka i obračuna PDV-a.

Naloge naravno možemo i sami unositi klikom na gumb Novo

U nalozima za plaćanje možemo:

 • Unositi platne naloge
 • Uređivati pripremljene naloge (klikom na pojedini nalog > Uredi)
 • Pripremiti datoteke za prijenos naloga (SEPA) u aplikacije internet bankarstva
 • Ispisati HUB 3A naloge
 • Udružiti naloge koji imaju isti IBAN
 • Brisati naloge
 • Kreirati naloge za plaćanje obveza prema djelatnicima
 • Vratiti naloge u neplaćene
 • Ispisati popis naloga

Osnovne mogućnosti naloga za plaćanje

Iz izbornika odaberemo Banka > Nalozi za plaćanje.

Na početnoj stranici naloga za plaćanje prvo je potrebno označiti naloge za plaćanje koje želimo obrađivati te nakon toga možemo odabrati jednu od željenih opcija: 

 • SEPA-ISO – pripremimo datoteku za prijenos u internet bankarstvo. 
 • HUB 3A – odabrane naloge možemo ispisati na HUB 3A obrazac. 
 • Udruživanje - naloge koji imaju isti žiro račun primatelja možemo udružiti.
 • Brisanje - označeni nalozi trajno se obrišu.
 • Obveze prema djelatnicima – ako na kontu imamo knjiženja koja su vezana uz djelatnike i postoji neki saldo, možemo napraviti naloge za plaćanje tih obaveza.
 • Stavi naloge ponovno među neplaćene - naloge koji su plaćeni putem ove akcije možemo vratiti u neplaćene.
 • Ispis popisa naloga - formira se lista naloga s ukupnim iznosom svih odabranih naloga za plaćanje.


Ako u modulu naloga za plaćanje pregledavamo naloge sa statusom Neplaćeni, klikom na desni klik miša na retku pojedinog naloga možemo odabrati:

 • Razdijeli uplatu - uplata za jedan nalog za plaćanje može se razdijeliti u više naloga za plaćanje
 • Kopiraj - kopiranje pojedinog naloga za plaćanje
 • Briši - brisanje pojedinog naloga za plaćanje


Ako pregledavamo naloge sa statusom Plaćeni ili nisu za plaćanje, klikom na desni klik miša na retku pojedinog naloga možemo odabrati:

 • Stavi naloge ponovno među neplaćene - promjena statusa pojedinog naloga, vraćanje naloga na popis naloga sa statusom Neplaćeni.
 • Kopiraj - kopiranje pojedinog naloga za plaćanje.
 • Briši - brisanje pojedinog naloga za plaćanje.


U ovoj uputi