Izlazni računi - datum za PDV na stornu izlaznog računa

Kod storna izlaznih računa, ako se storno pripremio ručno, upisivanjem količine u minus na retku artikla, u nekim se slučajevima nije pripremio datum za PDV kao prilikom formiranja storna preko Kopiraj > U knjižno odobrenje.

Ako ste imali storna računa koja ste ručno formirali, predlažemo da provjerite datume za PDV na temeljnicama računa. Datum za PDV moguće je upisati ručno uređivanjem temeljnice ili račun otkazati i ponovno potvrditi kako bi se na zapisu za PDV upisao datum za PDV.


Ako je datum prometa do na stornu izlaznog računa manji od datuma računa, kao datum za PDV na zapisu za PDV sada se upiše datum prometa do. Do sada se u ovom primjeru kao datum za PDV na stornu upisivao datum računa.

Ako je datum prometa do na stornu izlaznog računa jednak ili veći od datuma računa, kao datum za PDV na zapisu za PDV upiše se datum računa.

U ovoj uputi