Journal (Temeljnica)

Uputa se odnosi na prijenos podataka temeljnice preko API sučelja

Općenita uputaRučni unos temeljnice
API dokumentacija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Journal
Kratak opis:Moguć je prijenos temeljnica.
Moguće je dodavanje ili mijenjanje temeljnica.
Moguće je brisanje temeljnica.


Podaci temeljnice

 • Journal
 • JournalEntry
 • VatEntry.
 • VatEntryRow.


Journal - podaci temeljnice

Journal

Podatak

Opis

JournalType

Vrsta temeljnice, obvezan podatak.

Unese se ID vrste temeljnice – vrstu temeljnice odaberemo iz šifrarnika vrste temeljnice, koji ispišemo putem metode GetJournalTypes

JournalDate

Datum temeljnice, obvezan podatak.

Description

Opis temeljnice.

Status

Status temeljnice. Podatak je samo za prijenos.

 • O – predložak.
 • P – potvrđena.
 • A – automatska.

JournalEntries

Redci temeljnice, knjiženja.

Popis knjiženja.

VatEntries

Redci za knjigu PDV-a.

Popis PDV stopa.


JournalEntry - podaci retka temeljnice, knjiženja

JournalEntry

Podatak

Opis

ExternalId

Vanjski ID knjiženja za povezivanje na redak v knjizi PDV-a. Neobvezan podatak.

Journal

ID temeljnice u koju knjižimo.

JournalEntryDate

Datum knjiženja, obvezan podatak.

DueDate

Datum dospijeća.

TransactionDate

Datum prometa.

Account

Konto, obvezan podatak.

Unese se ID konta – konto odaberemo iz šifrarnika konta, koji ispišemo putem metode GetAccounts.

Customer

Stranka.

Unese se ID stranke – stranku odaberemo iz šifrarnika stranka, koji ispišemo putem metode GetCustomers.

Analytic

Analitika.

Unese se ID analitike – analitiku odaberemo iz šifrarnika analitike, koji ispišemo putem metode GetAnalytics.

Employee

Djelatnik.

Unese se ID djelatnika – djelatnika odaberemo iz šifrarnika djelatnika, koji ispišemo putem metode GetEmployees.

Currency

Novčana jedinica, obvezan podatak.

Unese se ID novčane jedinice - novčanu jedinicu odaberemo iz šifrarnika novčanih jedinica, koji ispišemo putem metode GetCurrencies.

Description

Opis knjiženja.

PaymentReference

Veza za plaćanje.

Ako se podudaraju stranka i veza za plaćanje i stranka i referenca platnog naloga kod uvoza ispisa takvo se knjiženje samostalno predlaže za zatvaranje.

Debit

Iznos u duguje u novčanoj jedinici.

Ako je unesena domaća novčana jedinica, taj je podatak jednaku kao podatak DebitInDomesticCurrency.

Credit

Iznos u potražuje u novčanoj jedinici.

Ako je unesena domaća novčana jedinica, taj je podatak jednak kao podatak CreditInDomesticCurrency.

DebitInDomesticCurrency

Iznos u duguje u domaćoj novčanoj jedinici.

Ako je knjiženje za stranu novčanu jedinicu, taj se podatak preračuna iz tečaja. 

CreditInDomesticCurrency

Iznos u potražuje u domaćoj novčanoj jedinici.

Ako je knjiženje za stranu novčanu jedinicu, taj se podatak preračuna iz tečaja. 


VatEntry - podaci za PDV

VatEntry

Podatak

Opis

Journal

ID temeljnice na koju će biti vezani podaci za PDV.

VatDate

Datum za PDV.

U primjeru da je organizacija obveznik PDV-a po plaćenoj realizaciji, ovaj je podatak potrebno ostaviti prazan i povezati PDV s knjženjem pomoću ExternalID in JournalEntryExternalID.

VatBook

Knjiga PDV. Odabir iz:

 • PR – knjiga ulaznih računa.
 • IR – knjiga izlaznih računa.

VatAccountingType

Vrsta obračuna PDV. Moguć odabir iz:

 • CP - Isporuke dobara u postupcima 42 i 63
 • ID - Isporuke na daljinu
 • IZ - Usluge izvoza - transport
 • NI - Bez vrste obračuna
 • NOP - Neoporezivo
 • NPS - Isporuke novih prevoznih sredstava u EU
 • OP - PDV se obračunava
 • OSL - Oslobođeno
 • PPO - Prijenos porezne obveze
 • PPO1 - Prijenos porezne obveze prema čl.75 st.2.
 • SD - Sastavljanje dobara u drugoj državi članici EU
 • TP - Trostrani posao
 • TPP - Trostrani posao - prvi kupac
 • UBS - Članak 19. zakona o PDV-u
 • UV - Uvoz

Ako nemamo određene vrste obračuna PDV-a, taj je podatak NULL. 

VatEntryDate

Datum knjiženja PDV-a.

Customer

Stranka.

Unese se ID stranke – stranko odaberemo iz šifrarnika stranka, koji ispišemo putem metode GetCustomers.

Document

Dokument, obvezan podatak.

DocumentDate

Datum dokumenta, obvezan podatak.

ReceivedDate

Ako je knjiga ulaznih računa, taj podatak predstavlja Datum prijema.

Ako je knjiga izlaznih računa, taj podatak predstavlja Datum prometa.

SelfTaxing

Samooporezivanje, obvezan podatak. Odabir iz:

 • D – da.
 • N – ne.

JournalEntry

ID knjiženja.

JournalEntryExternalID

Vanjski ID knjiženja. S tim podatkom povežemo knjiženje i zapis u knjizi PDV-a.

Notes

Napomena.

AdvancePayment

Predujam, obvezan podatak. Odabir iz:

 • D - da.
 • N - ne.

Analytic

Analitika.

Unese se ID analitike – analitiku odaberemo iz šifrarnika analitika, koji ispišemo putem metode GetAnalytics.

VatEntryRows

Popis redaka PDV-a.


VatEntryRow - podaci redaka PDV

VatEntryRow

Podatak

Opis

VatEntry

ID PDV-a.

VatRate

Stopa PDV, obvezan podatak.

Unese se ID stope PDV-a - stopu PDV odaberemo iz šifrarnika stope PDV, koji ispišemo putem metode GetVatRates.

VatBase

Osnovica.

Vat

PDV.

NonDeductibleVatBase

Neodbijeni PDV osnovica.

NonDeductibleVat

Neodbijeni PDV.

ServicesVatBase

Osnovica od usluga.

ServicesVat

PDV od usluga.

ServicesNonDeductibleVatBase

Neodbijeni DDV osnovica od usluga.

ServicesNonDeductibleVat

Neodbijeni DDV od usluga.


Primjeri

Prilikom formiranja objekta za slanje, možemo si pomoći testnim podacima objekta koje prikažemo klikom na gumb Test API na pregledu pojedine metode.

Unos nove temeljnice bez podataka za knjigu PDV.

Metoda: AddJournal

Journal

Podatak

Opis

JournalType

ID vrste temeljnice

JournalDate

 01.05.2019

Description

IR:5-02-99

JournalEntries

Popis JournalEntries


JournalEntry

Podatak

Opis

Customer

ID stranke

Account

ID konta 1200

JournalEntryDate

01.05.2019

TransactionDate

01.05.2019

DueDate

01.05.2019

PaymentReference

0120195

Currency

ID novčane jedinice (HRK)

Debit

125

DebitInDomesticCurrency

125


JournalEntry

Podatak

Opis

Account

ID konta 7600

JournalEntryDate

01.05.2019

Currency

ID novčane jedinice (HRK)

Credit

100

CreditInDomesticCurrency

100


JournalEntry

Podatak

Opis

Account

ID konta 240012

JournalEntryDate

01.05.2019

Currency

ID novčane jedinice (HRK)

Credit

25

CreditInDomesticCurrency

25


JSON

{

    "JournalId": 4015235,

    "JournalType": {

        "ID": 2,

        "Name": "IR",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/journaltypes/2"

    },

    "JournalDate": "2019-05-01T00:00:00",

    "Description": "IR:5-02-99",

    "Status": null,

    "JournalEntries": [{

            "ExternalId": null,

            "JournalEntryId": null,

            "Journal": null,

            "JournalEntryDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "DueDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "TransactionDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "Account": {

                "ID": 7874004,

                "Name": "1200 - Potraživanja od kupaca dobara",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/accounts/7874004"

            },

            "Customer": {

                "ID": 399631,

                "Name": "Saop d.o.o.",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/customers/399631"

            },

            "Analytic": null,

            "Employee": null,

            "Currency": {

                "ID": 9,

                "Name": "HRK",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

            },

            "Description": "IR:5-02-99",

            "PaymentReference": "0120195",

            "Debit": 125.00,

            "Credit": 0.00,

            "DebitInDomesticCurrency": 125.00,

            "CreditInDomesticCurrency": 0.00

        }, {

            "ExternalId": null,

            "JournalEntryId": null,

            "Journal": {

                "ID": 4015235,

                "Name": "IR:5-02-99",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/journals/4015235"

            },

            "JournalEntryDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "DueDate": null,

            "TransactionDate": null,

            "Account": {

                "ID": 7875543,

                "Name": "7600 - Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/accounts/7875543"

            },

            "Customer": null,

            "Analytic": null,

            "Employee": null,

            "Currency": {

                "ID": 9,

                "Name": "HRK",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

            },

            "Description": "IR:5-02-99",

            "PaymentReference": null,

            "Debit": 0.00,

            "Credit": 100.00,

            "DebitInDomesticCurrency": 0.00,

            "CreditInDomesticCurrency": 100.00,

            "RecordDtModified": "2020-03-27T09:20:54.013",

            "RowVersion": "AAAAAKs+NsA="

        }, {

            "ExternalId": null,

            "JournalEntryId": 16461064,

            "Journal": {

                "ID": 4015235,

                "Name": "IR:5-02-99",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/journals/4015235"

            },

            "JournalEntryDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "DueDate": null,

            "TransactionDate": null,

            "Account": {

                "ID": 7874412,

                "Name": "240012 - Obveza za PDV - 25%",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/accounts/7874412"

            },

            "Customer": null,

            "Analytic": null,

            "Employee": null,

            "Currency": {

                "ID": 9,

                "Name": "HRK",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

            },

            "Description": "IR:5-02-99",

            "PaymentReference": null,

            "Debit": 0.00,

            "Credit": 25.00,

            "DebitInDomesticCurrency": 0.00,

            "CreditInDomesticCurrency": 25.00,

            "RecordDtModified": "2020-03-27T09:20:54.013",

            "RowVersion": "AAAAAKs+NsE="

        }

    ],

    "VatEntries": null,

    "RecordDtModified": "2020-03-27T09:20:54.03",

    "RowVersion": "AAAAAKs+NsU="

}


Unos nove temeljnice s podacima za knjigu PDV.

Pipremimo temeljnicu kako je opisano u poglavlju Unos nove temeljnice bez podataka za PDV.

Za potrebe PDV-a za knjiženje terećenja dodatno upišemo podatak ExternalId, kako bismo pri unosu PDV-a povezali PDV i knjiženje, ostalo je sve jednako kao na temeljnici koja nema PDV-a.  


Metoda: AddJournal

JournalEntry

Podatak

Opis

Customer

ID stranke

Account

ID konta 1200

JournalEntryDate

01.05.2019

TransactionDate

01.05.2019

DueDate

01.05.2019

PaymentReference

0120195

ExternalId

terecenje

Currency

ID novčane jedinice (HRK)

Debit

100

DebitInDomesticCurrency

100


JSON

{

    "JournalId": 4015235,

    "JournalType": {

        "ID": 2,

        "Name": "IR",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/journaltypes/2"

    },

    "JournalDate": "2019-05-01T00:00:00",

    "Description": "IR:5-02-99",

    "Status": null,

    "JournalEntries": [{

            "ExternalId": terecenje,

            "JournalEntryId": null,

            "Journal": null,

            "JournalEntryDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "DueDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "TransactionDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "Account": {

                "ID": 7874004,

                "Name": "1200 - Potraživanja od kupaca dobara",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/accounts/7874004"

            },

            "Customer": {

                "ID": 399631,

                "Name": "Saop d.o.o.",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/customers/399631"

            },

            "Analytic": null,

            "Employee": null,

            "Currency": {

                "ID": 9,

                "Name": "HRK",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

            },

            "Description": "IR:5-02-99",

            "PaymentReference": "0120195",

            "Debit": 125.00,

            "Credit": 0.00,

            "DebitInDomesticCurrency": 125.00,

            "CreditInDomesticCurrency": 0.00

        }, {

            "ExternalId": null,

            "JournalEntryId": null,

            "Journal": {

                "ID": 4015235,

                "Name": "IR:5-02-99",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/journals/4015235"

            },

            "JournalEntryDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "DueDate": null,

            "TransactionDate": null,

            "Account": {

                "ID": 7875543,

                "Name": "7600 - Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/accounts/7875543"

            },

            "Customer": null,

            "Analytic": null,

            "Employee": null,

            "Currency": {

                "ID": 9,

                "Name": "HRK",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

            },

            "Description": "IR:5-02-99",

            "PaymentReference": null,

            "Debit": 0.00,

            "Credit": 100.00,

            "DebitInDomesticCurrency": 0.00,

            "CreditInDomesticCurrency": 100.00,

            "RecordDtModified": "2020-03-27T09:20:54.013",

            "RowVersion": "AAAAAKs+NsA="

        }, {

            "ExternalId": null,

            "JournalEntryId": 16461064,

            "Journal": {

                "ID": 4015235,

                "Name": "IR:5-02-99",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/journals/4015235"

            },

            "JournalEntryDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "DueDate": null,

            "TransactionDate": null,

            "Account": {

                "ID": 7874412,

                "Name": "240012 - Obveza za PDV - 25%",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/accounts/7874412"

            },

            "Customer": null,

            "Analytic": null,

            "Employee": null,

            "Currency": {

                "ID": 9,

                "Name": "HRK",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

            },

            "Description": "IR:5-02-99",

            "PaymentReference": null,

            "Debit": 0.00,

            "Credit": 25.00,

            "DebitInDomesticCurrency": 0.00,

            "CreditInDomesticCurrency": 25.00,

            "RecordDtModified": "2020-03-27T09:20:54.013",

            "RowVersion": "AAAAAKs+NsE="

        }

    ],

    "VatEntries": null,

    "RecordDtModified": "2020-03-27T09:20:54.03",

    "RowVersion": "AAAAAKs+NsU="

}


Potom na tu temeljnicu dodamo podatke za PDV.

Metoda: AddVATEntry

VatEntry

Podatek

Opis

VatBook

IR

VatDate

01.05.2019

Customer

ID stranke

Document

IR:5-02-99

DocumentDate

01.05.2019

ReceivedDate

01.05.2019

Pri zapisu za knjigu izlaznih računa taj podatak predstavlja datum prometa.

SelfTaxing

N

AdvancePayment

N

JournalEntryExternalId

terecenje

Pri upisu se provjeri postoji li na temeljnici knjiženje (JournalEntry) koje ima ExternalID jednak JournalEntryExternalId. Ako postoji, tada se poveže knjiženje i PDV i upiše ID knjiženja u JournalEntry.

VatEntryRows

Popis VatEntryRows


VatEntryRow

Podatek

Opis

VatRate

ID stope PDV (opća stopa S)

VatBase

100

Vat

25


JSON

"VatEntries": [{

            "VatEntryId": 2442033,

            "Journal": {

                "ID": 4015235,

                "Name": "IR:5-02-99",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/journals/4015235"

            },

            "VatDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "VatBook": "IR",

            "VatAccountingType": null,

            "VatEntryDate": "2019-05-01T09:20:00",

            "Customer": {

                "ID": 399631,

                "Name": "Saop d.o.o.",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/customers/399631"

            },

            "Document": "IR:5-02-99",

            "DocumentDate": "2019-05-01T09:20:00",

            "ReceivedDate": "2019-05-01T00:00:00",

            "PaymentDate": null,

            "SelfTaxing": "N",

            "JournalEntry": {

                "ID": 16461062,

                "Name": "1200 - IR:5-02-99",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/journals/4015235"

            },

            "JournalEntryExternalId": terecenje,

            "Notes": null,

            "AdvancePayment": "N",

            "Analytic": null,

            "VatEntryRows": [{

                    "VatEntryRowId": 2628550,

                    "VatEntry": {

                        "ID": 2442033,

                        "Name": "IR:5-02-99",

                        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/journals/4015235/vat/2442033"

                    },

                    "VatRate": {

                        "ID": 1,

                        "Name": "S",

                        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/vatrates/1"

                    },

                    "VatBase": 100.00,

                    "Vat": 25.00,

                    "NonDeductibleVatBase": 0.00,

                    "NonDeductibleVat": 0.00,

                    "ServicesVatBase": 0.00,

                    "ServicesVat": 0.00,

                    "ServicesNonDeductibleVatBase": 0.00,

                    "ServicesNonDeductibleVat": 0.00,

                    "RecordDtModified": "2020-03-27T09:20:54.03",

                    "RowVersion": "AAAAAKs+NsM="

                }

            ],

            "RecordDtModified": "2020-03-27T09:20:54.03",

            "RowVersion": "AAAAAKs+NsI="

        }

    ]

U ovoj uputi