Masovne obrade artikala

U programu Minimax imamo mogućnost grupnog uređivanja artikala, možemo ih grupno obrisati ili grupno uređivati.

U Šifrarnici >Artikli > Masovne obrade odaberemo „akciju“ Brisanje ili Uređivanje artikala.

 

 

U slučaju da smo odabrali tipku Brisanje artikala, na sljedeći korak idemo klikom na tipku „dalje“, dodavanjem kvačica odaberemo željene artikle, pomaknemo se na pregled odabranih redova i u zadnjem koraku obrišemo odabrane artikle.

 U slučaju da smo odabrali tipku Uređivanje artikala, na sljedeći korak idemo klikom na tipku „dalje“, dodavanjem kvačica odaberemo željene artikle, na trećem koraku nam se ispiše pregled odabranih redova, zatim odaberemo željenu promjenu za uređivanje odabranih artikala.

Na zadnjem koraku program ispiše izvještaj o obrađenim artiklima i obavijesti nas o mogućim pogrešnim ili neobrađenim artiklima.

U ovoj uputi