Masovne obrade artikala

U šifrarniku artikala imamo mogućnost grupnog uređivanja artikala - artikle možemo grupno obrisati ili grupno uređivati te većem broju artikala odjednom promijeniti prodajnu cijenu i 

U Šifrarnici > Artikli > Masovne obrade odaberemo brisanje, uređivanje ili promjena prodajne cijene.

Nakon odabira akcije, na sljedećem koraku biramo artikle koje želimo obraditi. Kod odabira artikala možemo si pomoći filtriranjem po različitim parametrima, a artikle biramo uključivanjem kvačica na pojedinom retku artikla.

Ako želimo označiti sve artikle s popisa, uključimo kvačicu iznad svih artikala i odjednom označimo sve.

U slučaju da smo odabrali Brisanje artikala, nakon odabira redaka klikom na Naprijed pa Izvrši obrišemo odabrane artikle.

U slučaju da smo odabrali Uređivanje artikala, nakon odabira redaka, na 4. koraku uključivanjem kvačice odaberemo koji parametar artikla želimo promijeniti, odaberemo novu postavku i klikom na Izvrši na artiklima će se primijeniti definirane promjene.

U slučaju da smo odabrali Promjena prodajne cijenenakon odabira redaka, na 4. koraku uključivanjem kvačice odaberemo način promjene cijene, za koliko i želimo li da se iznosi zaokruže te klikom na Izvrši potvrdimo promjenu.

Nakon izvođenja, na zadnjem koraku masovnih obrada program će ispisati izvještaj o obrađenim artiklima i obavijest o mogućim pogrešnim ili neobrađenim artiklima.

U ovoj uputi