Uvoz podataka u Minimax preko XML-a

Uvoz podataka u Minimax preko XML-a:

  1. Odaberemo izbornik Postavke organizacije > Uvoz podataka > Uvoz iz XML-a.
  2. Odaberemo važeću XML datoteku.
  3. Klikom na Uvezi datoteku istu i uvezemo.

Ukoliko je datoteka pravilno pripremljena, program će prikazati statistiku uvoza, a ako je problem u samoj datoteci (XML nije po valjanoj shemi), bit će prikazane pogreške koje je potrebno ukloniti prije uvoza.

Priprema XML datoteke za uvoz:

  • Artikala
  • Stranaka
  • Stranaka i ulaznih narudžbi
  • Stranaka i temeljnice ulaznih računa
  • Stranaka i temeljnice maloprodaje
  • Stranaka i temeljnice izdanih računa i dnevnog utrška
  • Prometa zaliha
U ovoj uputi