Kako unosim ulazni račun od inozemnog dobavljača s hrvatskim PDV ID brojem?

U primjeru poreznog obveznika iz inozemstva koji je u Hrvatskoj registriran za potrebe PDV-a (ima hrvatski PDV ID broj), na postavkama stranke u šifrarniku potrebno je odabrati državu Hrvatska i u polje OIB upisati hrvatski OIB.

Na taj će se način na ulaznom računu iskazati PDV, odnosno proknjižit će se pretporez ,i sukladno odabranoj državi, račun će se evidentirati u odgovarajuće polje PDV obrasca.

U ovoj uputi