Kalkulacija vlastite cijene na radnom nalogu

Na radnom nalogu je, u slučaju odabira tipa artikla Proizvod ili Poluproizvod, moguće unijeti normative koji sastavljaju proizvod ili poluproizvod. Ako su na postavkama artikla normativi već uneseni, program ih predloži automatski.

Kod unosa normativa:

  1. Odaberemo skladište (predloži se s prethodnog radnog naloga)
  2. Odaberemo artikl.
  3. Unesemo količinu.
  4. Predloži se nabavna cijena iz zaliha koju možemo ručno promijeniti.
  5. Odredimo zavisne troškove tj. u postotku povećamo predloženu nabavnu cijenu.
  6. Predlaže se vlastita cijena koju možemo ručno promijeniti.
  7. Ovisno o količini proizvoda koji proizvodimo predloži se ukupna količina normativa koju možemo urediti ako je potrebno.
  8. Dodamo redak.
  9. Artikli dodani u normativ zbrajaju se u vlastitu cijenu koja se prilikom odabira tipke Zatvori predloži u vlastitu cijenu proizvoda ili poluproizvoda za koji unosimo normativ na radnom nalogu.

Nabavnu cijenu predloženu iz zaliha možemo osvježiti klikom na ikonu  Osvježi nabavne cijene, čime se nabavne cijene osvježe prema prosječnoj cijeni u zalihama.

U ovoj uputi