Obračun usluga računovodstvenog servisa

Obračun usluga omogućuje računovodstvenom servisu da brzo i jednostavno obračuna mjesečne računovodstvene usluge svojim klijentima.

Strankama možemo obračunati usluge prema paušalu i/ili prema poslovnom događaju jer Minimax bilježi sva knjiženja i obračune koje zatim automatski obračuna s obzirom na postavke. Možemo dodati i ostale dodatne usluge na primjer savjetovanje ili priprema dokumentacije.

Kad za pojedinu stranku imamo jednom upisane postavke za obračun, program će svaki mjesec pripremiti račune za svaku stranku servisa u svega nekoliko klikova.

 

 
Na ovoj poveznici možete pogledati i video upute za obračun usluga računovodstvenog servisa.


Postavke za obračun usluga 

Početne postavke

Pravo na obračun usluga ima samo administrator pretplatnika koji jedini i ima mogućnost pregleda i obračuna usluga.

 Za početak je potrebno aktivirati alat obračun usluga što je potrebno napraviti samo jednom.

 1. Na početnoj stranici programa odaberemo Obračun usluga.
 2. Odaberemo organizaciju preko koje ćemo ispostavljati račune za računovodstvene usluge. To je računovodstveni servis.
 3. Kliknemo Započni s upotrebom obračuna usluga.
 4. Na popisu program prikaže sve organizacije do kojih imamo pristup kao računovođa i koje su (mogu biti) uključene u obračun.
 5. Na pojedinoj organizaciji uredimo postavke za obračun klikom na ikonu postavki: 

 Možemo odabrati obračun prema:

 • paušalu i/ili
 • poslovnom događaju

 U svakom primjeru možemo na mjesečni obračun dodati i ostale dodatne usluge.

 

Stranka na izlaznom računu

Svaku organizaciju koju vodi u Minimaxu, računovodstveni servis mora imati u svojem šifrarniku stranaka. Ako stranka još uvijek nije unesena u šifrarnik (ali je otvorena kao organizacija), Minimax će ju automatski dodati u šifrarnik stranaka računovodstvenog servisa. To će se dogoditi kada kliknemo na uređivanje postavki za obračun pojedine stranke.

 

Artikli na izlaznom računu

Kada postavimo pojedinačne stavke u našim postavkama obračuna, one će se automatski dodati u šifrarnik Artikala računovodstvenog servisa. Za svaku stranku servisa u šifrarniku će se pripremiti i pripadajući cjenik.

 

Primjer 1: Obračunavanje prema paušalu

Stranki obračunavamo usluge samo prema paušalu.

 1. Kliknemo na ikonu za postavke na pojedinoj stranci.
 2. Označimo Izračun prema paušalu.
 3. Predlaže se naziv artikla koji će biti ispisan na izlaznom računu i možemo ga urediti.
 4. Unesemo cijenu.
 5. Unesemo potencijalni popust.
 6. Po želji uredimo opis koji se ispiše na artiklu na računu.

 

Ako izaberemo postavku Statistika, onda će se na računu automatski prikazati i broj pojedinih obavljenih usluga i specifikacija tih usluga.

 

Primjer 2: Obračunavanje prema broju usluga

Stranci obračunavamo stvarno obavljene usluge.

 1. Kliknemo na ikonu za postavke na pojedinoj stranci
 2. Označimo Izračun prema broju usluga. Za svaku pojedinu uslugu koju želimo obračunati odredimo:
 3. Naziv artikla, koji će se ispisati na računu.
 4. Cijenu.
 5. Potencijalni popust.
 6. Po želji uredimo i opis, koji se ispiše ispod artikla na računu.

 

Kod odabrane će se stranke označene usluge automatski obračunati na mjesečnom računu.

Pažnja: Artikli koje unesemo na tom mjestu, automatski će se dodati u šifrarnik artikala na organizaciji računovodstvenog servisa, u cjenik za pojedinu stranku.

 

 

Primjer 3: Obračunavanje prema paušalu i broju usluga

Stranci obračunavamo usluge prema paušalu koji uključuje izlazne i ulazne račune te platni promet. Posebno još, na primjer, zaračunavamo obračune PDV-a, plaće i OOP.

U tom primjeru ćemo označiti:

 1. Kliknemo na ikonu za postavke na pojedinoj stranci.
 2. Izaberemo Obračun prema paušalu (pogledaj primjer 1.) i
 3. obračun prema broju usluga (pogledaj primjer 2.).


Stranci će se na mjesečnom računu zaračunati paušal i usluge koje smo označili na postavkama. 

 

Kako si možemo olakšati unos postavki?

Kada unosimo postavke za obračun za stranku, predlažu se postavke koje su unesene na prethodnoj stranci koju smo uređivali.

Predlažemo da uređujete postavke za stranke tim redom da prvo uređujete postavke stranaka koje imaju jednak ili vrlo sličan način obračuna.

Na primjer stranke kojima obračunavate paušal u jednakom iznosu, uređujte postavke jednu za drugom. Zatim odresite postavke sljedećoj skupini stranaka sa sličnim obračunom.

 

Dodatne usluge koje zaračunavamo strankama

Strankama možemo zaračunati i još neke dodatne usluge, na primjer pripremu ugovora, savjetovanje, zapošljavanje i slično.

(slika ni ok, mora biti lep seznam z nastavljenimi stvarmi)

Na redu pojedine stranke odaberemo Nova dodatna usluga.


 

 1. Izaberemo Organizaciju kojoj zaračunavamo usluge.
 2. Unesemo Datum obavljene usluge.
 3. Unesemo količinu.
 4. Unesemo cijenu.
 5. Unesemo potencijalni popust.
 6. Izračuna se iznos.
 7. Po želji uredimo i opis, koji se ispiše ispod artikla na računu.

 

 

Pregled i kopiranje dodatnih usluga

Usluge koje strankama zaračunavamo pored paušala i knjiženja u Minimaxu možemo naći u Dodatnim uslugama.

Na pregledu dodatnih usluga možemo:

 1. Dodavati nove usluge.
 2. Kopirati usluge za istu ili drugu organizaciju.
 3. Brisati usluge.
 4. Pregledavati usluge pri čemu možemo pretragu napraviti samo za stranku, datum i artikl.

 

Priprema mjesečnog obračuna za računovodstvene servise

Mjesečni obračun napravit će se u predlošcima izlaznih računa prema unesenim postavkama koje smo odredili za obračun kod pojedine stranke.

Prije pripreme mjesečnih računa možemo provjeriti što je zaračunato pojedinoj stranci. Na pregledu svih stranaka za obračun usluga kliknemo na iznos za pojedinu stranku i program prikaže usluge koje će joj se zaračunati.

 

Priprema obračuna:

 1. Odaberemo određeno razdoblje za obračun.
 2. Kliknemo Pripremi račune.
 3. Prikaže se prozor gdje je zapisano koliko računa će se pripremiti i njihova ukupna vrijednost. Unesemo datum računa, prometa i dospijeća.
 4. Klikom na Potvrdi program pripremi predloške izlaznih računa za sve stranke s obzirom na postavke obračuna za pojedinu stranku.

 Izlazne račune možemo na uobičajen način masovno potvrditi, ispisati ili poslati e-poštom. 

 

 

Otkazivanje obračuna usluga

Na početnoj stranici kliknemo na Obračun usluga.

Na pregledu obračuna usluga možemo otkazati već zaključen obračun.

 

Pažnja: Prekidom obračuna usluga računi se ne izbrišu automatski, već ih je potrebno obrisati u Izlaznim računima.

Predlažemo da te račune obrišete preko masovnih obrada prije nego potvrdite novi obračun usluga.

U ovoj uputi