Kupac vraća izdanu robu (negativno izdavanje)

Povrat robe od kupca unesemo kao izdatnicu s negativnim količinama vraćenih artikala (storno izdatnice).

Možemo unijeti:

  • Novo izdavanje ili
  •  Potražimo „originalnu“ izdatnicu kupcu, kliknemo na Kopiranje u izdavanje prilikom čega se prenesu svi podaci i ispravimo samo podatke u redovima.

 


Sve podatke unesemo isto kao i na običnoj izdatnici osim:

  • Za vraćene artikle unesemo negativne količine i
  • Povrat vežemo na prvo izdavanje te robe (polje se prikaže kada unesemo negativnu količinu za određeni artikl).

 

Na povratu (stornu izdatnice) možemo se povezati na više originalnih izdavanja.

Povezivanje na prvu izdavanje ne radi se samo u slučaju da je izdavanje napravljeno u prošloj poslovnoj godini ili u prošlom programu. U tom slučaju unesemo i negativnu vrijednost artikala:

Kliknemo na Spremi.

Nakon unosa svih vraćenih artikala izdavanje potvrdimo klikom na Potvrdi. Otvori nam se pregled izdavanja kupcu.

Izdavanje storna računa za vraćene artikle

Ukoliko smo kupcu već izdali račun, za artikle koje je vratio moramo mu izdati i storno računa.

Najbrže ćemo ga napraviti kopiranjem storna izdavanja u račun (kliknemo na Kopiraj u račun).

 Možemo odabrati koje cijene da program uzima u obzir:

  • Iz cjenika – program artiklima odredi cijene prema podacima u šifrarniku artikala
  • Iz izdavanja – program artiklima odredi cijene prema podacima u izdatnici

 Klikom na Potvrdi pripremi se predložak storna računa.

U ovoj uputi