Kako napravim obračun plaće za prethodnu zaključenu poslovnu godinu?

Ako smo zaključili poslovnu godinu i želimo unijeti obračun plaće za mjesece iz prethodne poslovne godine, to možemo napraviti na sljedeći način.

  1. Na prvom koraku obračuna plaće odaberemo Mjesec iz prethodne godine za koji želimo napraviti obračun.
  2. Na poljima Datum isplate i Datum plaćanja poreza i doprinosa unesemo datum iz tekuće poslovne godine.
  3. Kliknemo Naprijed i Zaključi obračun.
    Kod zaključivanja obračuna program javi obavijest:

Budući da je godina iz obračuna plaće već zatvorena ili u procesu zatvaranja, datum na pripremljeni temeljnici je 01.01.2020.

Program omogućuje unos obračuna plaće za dvije godine unatrag od kalendarske godine u kojoj smo trenutno, odnosno ovisno o datumu početka poslovne godine upisanom na postavkama organizacije pri čemu je datum isplate takvih obračuna moguć samo u tekućoj poslovnoj godini.

Što program napravi?

Program pripremi:

  • temeljnicu knjiženja u tekućoj poslovnoj godini
  • isplatne liste
  • JOPPD obrazac
U ovoj uputi