Kako napravim obračun plaće za prethodnu zaključenu poslovnu godinu?

Ako smo zaključili poslovnu godinu i želimo unijeti obračun plaće za mjesece iz prethodne poslovne godine, to možemo napraviti na sljedeći način.

  1. Na prvom koraku obračuna plaće odaberemo u dijelu Mjesec mjesec iz prethodne godine za koji želimo formirati obračun.
  2. Na poljima Datum isplate i Datum plaćanja poreza i doprinosa unesemo datum iz tekuće poslovne godine.
  3. Kliknemo Naprijed i Zaključi obračun.
    Kod zaključivanja obračuna program javi obavijest:

Budući da je godina iz obračuna plaće već zatvorena ili u procesu zatvaranja, datum na pripremljeni temeljnici je 01.01.2021

Program omogućuje unos obračuna plaće za dvije godine unatrag od kalendarske godine u kojoj smo trenutno, odnosno ovisno o datumu početka poslovne godine upisanom na postavkama organizacije pri čemu je datum isplate takvih obračuna moguć samo u tekućoj poslovnoj godini.

Što program napravi?

Program pripremi:

  • temeljnicu knjiženja u tekućoj poslovnoj godini
  • isplatne liste
  • JOPPD obrazac
U ovoj uputi