Kako instalirati novu verziju programa?

Minimax je internet program što znači da nije instaliran lokalno kod korisnika, već na udaljenom serveru kojem korisnik programa pristupa preko internet preglednika.

Za sve nadopune, instaliranja novih verzija, unos obračunskih podataka i održavanje sustava brine Saop.

Novosti i ažuriranja stavljamo na server za sve korisnike.

 

Svaki puta kad se korisnik prijavi u program pristupa zadnjoj verziji programa s ažuriranim obračunskim podacima koji su u skladu sa zakonima.

 

Kod instaliranja verzije objavimo sistemsku obavijest s pregledom novosti i detaljnije ih predstavimo na besplatnim internet seminarima.

Pregled zadnjih novosti možete naći i u rubrici Novosti programa Minimax.

 

Zašto neki korisnici ne vide sve novosti?

Nove verzije uključuju dopune različitih modula programa Minimax.

Opseg funkcionalnosti koje korisnik vidi u Minimaxu ovisi o odabiru licenci i prava korisnika. Zato svi korisnici ne vide sve module.

Ako se novosti odnose na modul tj. funkcionalnost koju njegova licenca ne omogućuje, korisnik taj dio programa ne vidi.

 

Primjer:

Korisnik s licencom Mikro Poslovanje među funkcionalnostima nema modul Zalihe. Ako su s novom verzijom programa napravljene dopune na Zalihama, taj korisnik ih neće vidjeti.

S druge strane, u trenutku kada korisnik (platitelj) promijeni vrstu licence koja uključuje i Zalihe, u programu se odmah pojave sve mogućnosti programa vezane uz zalihe koje naravno uključuju i novosti.

U ovoj uputi