Unos knjiženja konačnog računa s vezom na predujam

U primjerima kad računovodstveni servisi moraju ručno knjižiti izlazne račune od stranaka, preko ovog alata unos takvih zapisa puno je brži. Samo knjiženje računa je kao i iz modula Izlazni računi, no unos računa znatno je brži. 

Knjiženje konačnog izlaznog računa možemo unijeti na sljedeći način:

 1. U modulu Knjigovodstvo > Knjiženje izlaznih računa i utržaka.
 2. Kliknemo Novo > Izlazni račun. 

 3. Ako u šifrarniku Analitike imamo unesenu bar jednu analitiku, na unosu izlaznog računa u utršku prikazat će se polje Analitika gdje ju možemo odabrati ili dodati novu.
 4. U polje Opis unesemo naziv koji će se upisati u opis knjiženja, npr. broj računa, datum temeljnice.
 5. Upišemo Datum računa - podatak se prenese na temeljnicu i u knjigu IRA.
 6. U polju Kupac odaberemo stranku na koju se račun odnosi.
 7. Upišemo Datum prometa - taj podatak predstavlja datum temeljnice i datum knjiženja u PDV.
 8. Upišemo Datum dospijeća.
 9. Možemo unijeti Vezu za plaćanje.
 10. U polju Novčana jedinica možemo odabrati novčanu jedinicu (mogućnost odabira u ovom polju povezana je s početnim postavkama modula).
 11. Zatim unosimo Načine plaćanja:
  • ako za tu stranku imamo uneseno knjiženje izlaznog računa za predujam, u načinima plaćanja imat ćemo mogućnost odabira Plaćeno s predračunom (ako imamo uneseno više knjiženja predujmova za tu stranku, svi će se prikazati za odabir uz informaciju o kojem je broju računa riječ i datumom knjiženja kako bismo znali koji predujam odabrati)
 12. Nakon odabira veze s predujmom u dijelu Porezi evidentiraju se iznosi osnovice i PDV-a u minusu
  • ako je iznos računa u cijelosti plaćen predujmom, u tom slučaju u porezima za istu stopu koje je predujam unesemo iznos uplaćenog predujma
  • ako je iznos konačnog računa veći od iznosa uplaćenog predujma, u tom slučaju dodamo odgovarajući način plaćanja i upišemo iznos razlike između računa za predujam i konačnog računa te sukladno tome program predloži i iznos za odabir u polju za unos poreza (u ovom primjeru je konačni račun 1500,00 eur, a predujmom je plaćeno 500,00 eur)
 13. U dijelu Prihodi definiramo na koja konta prihoda će se knjižiti izlazni račun, na isti način kao i kod unosa izlaznog računa.
 14. Kad smo unijeli načine plaćanja, poreze i definirali konta prihoda, zapis spremimo i račun je u predlošku.
 15. Na računu u predlošku imamo mogućnosti:
  • unijeti novi račun 
  • urediti račun
  • brisati račun
  • potvrditi račun
 16. Potvrdom računa program pripremi temeljnicu s odgovarajućim knjiženjima, detaljnije o knjiženjima predujmova u Minimaxu možete pročitati OVDJE.
U ovoj uputi